ขอเชิญประชุม นขต.ฝวก.ยศ.ทร.ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ๑๑๒ อาคาร สรส.ยศ.ทร.[เปิดอ่าน] n

กิจกรรม

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ฝวก.ยศ.ทร.ข่าวสาร รายละเอียด...