พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 10 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดหลักสูตรเสธสองภาษา รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รุ่นที่ 78 เมื่อ 10 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. และคณะผู้บังคับบัญชา ยศ.ทร. เข้าเยี่ยมคารวะ คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อ 28 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร.เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในยามฉุกเฉินให้รอดปลอดภัย ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 28 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. (1) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. และ ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พันจ่านักเรียน
(พจน.) ประจำปี งป.2561พื้นที่พุทธมณฑล ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อ 27 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์ รอง จก.ยศ.ทร. (2) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. และปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พันจ่านักเรียน
(พจน.) ประจำปี งป.2561 พื้นที่สัตหีบ ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อ 27 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ "จากพี่เพื่อน้อง" เรื่อง บทบาทของมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 27 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ บริเวณหน้า บก.ยศ.ทร. เมื่อ 26 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท. ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน การบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิกฤตการณ์คาบสมุทรเกาหลีกับความมั่นคงในเอเซีย - แปซิฟิก" โดย ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 26 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร.ร่วมรับฟังการแถลงผลการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธ.ค.60 ในการฝึก ทร.61 เมื่อ 22 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท. ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ พระอนุสาวรีย์ ฯ หน้าอาคาร บก.ยศ.ทร. เมื่อ 19 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท. ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึก ทร. 61 เมื่อ 19 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.โกเมศ สะอาดเอี่ยม เสธ.ยศ.ทร. / ประธานคณะกรรมการการแนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ และคณะฯ ดำเนินการแนะแนวการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกองทัพเรือ ณ จังหวัดลำพูน เมื่อ 19 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท. ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน การบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" โดย คุณ กนกพร มีสุข นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 13 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. และคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "สภากาแฟ" จังหวัดนครปฐม เมื่อ 13 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ ยศ.ทร. ศึกษาดูงานกรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อ 12 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 7 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 4 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.โกเมศ สะอาดเอี่ยม เสธ.ยศ.ทร. / ประธานคณะกรรมการ การแนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ และ คณะฯ ดำเนินการแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษาในกองทัพเรือ เมื่อ 29 - 30 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2560 เมื่อ 29 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.โกเมศ สะอาดเอี่ยม เสธ.ยศ.ทร./ประธานคณะแนะแนวการศึกษากองทัพเรือและคณะฯ ดำเนินการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพเรือ เมื่อ 14-15 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. นำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. ที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ในวาระ ต.ค.60 เข้าเยี่ยมคารวะ คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ ประธานกองทุน พล.ร.อ.ประพัฒน์ - คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ ณ บ้านศรีศิริ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ 14 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ผู้นำทางทหาร" โดย พล.ร.อ.ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา และ นายทหารนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 13 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ ข้าราชการ ยศ.ทร. ร่วมกันปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ บก.ยศ.ทร. เมื่อ 31 ต.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. พร้อมข้าราชการ ยศ.ทร. ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลองศาลากลาง จว.นครปฐม เมื่อ 26 ต.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 50 หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 50 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 78 หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 68 และหลักสูตรทั่วไปรุ่นที่ 41 ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 24 ต.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร./ประธานคณะกรรมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีถวายกฐินสามัคคี ที่กองทัพเรือและจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท เมื่อ 21 ต.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร./ประธานคณะกรรมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ พร้อม คณะกรรมการ ฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันแห่องค์กฐิน ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท เมื่อ 20 ต.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร./ประธานคณะกรรมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ตรวจความเรียบร้อยขั้นสุดท้ายก่อนจัดพิธีฯ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท เมื่อ 20 ต.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร.พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 13 ต.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร./ประธานกรรมการจัดงานทอดกฐินสามัคคี ทร.60 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี ทร.60 ครั้งที่2/60 ที่ สน.รนภ.ยศ.ทร.เพื่อติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบความพร้อมในการปฎิบัติของหน่วยต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อ 11 ต.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "สภากาแฟ" จว.นครปฐม ประจำเดือน ต.ค.60 ณ อาคารปฐมสัมนาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อ.เมือง จว.นครปฐม โดยมี นาย ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฯ เมื่อ 11 ต.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. มอบนโยบาย ประจำปี งป.61 ณ ห้องประชุม 503 เมื่อ 10 ต.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. / ประธานกรรมการจัดงานทอดกฐินสามัคคี ทร.60 พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ นาย รณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท เพื่อตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัด งานทอดกฐินสามัคคี ทร.60 เมื่อ 9 ต.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีรายงานตัวเข้ารับตำแหน่ง และ รายงานตัวออกจากตำแหน่ง ของข้าราชการ ยศ.ทร. ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 2 ต.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. รับมอบซอฟแวร์เอกสาร จำนวน 3,000 ลิขสิทธิ์ (Licenses) จากบริษัท ThaiWPS เพื่อสนับสนุนการศึกษาไทย ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 29 ก.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. นำกำลังพล ยศ.ทร. แถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ หน้าอาคาร บก.ยศ.ทร. เมื่อ 28 ก.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในโอกาสมาเป็นประธานพิธีปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 49 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 77 หลักสูตรพรรคกลิน รุ่นที่ 42 และหลักสูตรเพิ่มวิชา รุ่นที่ 29 ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 21 ก.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. พิธีอำลาชีวิตราชการ ประจำปี 2560 ยศ.ทร. ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 19 ก.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. ผู้แทน ทร. เข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล-กองทัพเรือ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19 “Digital Education กับความท้าทายของการศึกษาไทย” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อ 15 ก.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร เสธ.ยศ.ทร. นำกำลังพล ยศ.ทร. ร่วมกับเทศบาลตำบลศาลายา ทำความสะอาด กำจัดวัชพีช บริเวณคลองสามบาท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เมื่อ 13 ก.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ งานก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ณ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี เมื่อ 6 ก.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน สังกัด ยศ.ทร. ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 5 ก.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการ ยศ.ทร. ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 29 ส.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. คณะผู้บังคับบัญชา ยศ.ทร. ร่วมปลูกต้นยางนา บริเวณหน้า บก.ยศ.ทร. ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 10 ส.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. และ กำลังพล ยศ.ทร. ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 10 ส.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว รอง จก.ยศ.ทร. ผู้แทน จก.ยศ.ทร. พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม พบปะหัวหน้าส่วนราชการ "สภากาแฟ" ประจำเดือน ส.ค. ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จว.นครปฐม เมื่อ 9 ส.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ใช้ชีวิตอย่างไร ห่างไกลโรค" ณ ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี ศาลายา เมื่อ 7 ส.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. คณะผู้บังคับบัญชา ยศ.ทร. คณะกรรมการการจัดการความรู้ ยศ.ทร. ร่วมงาน KM Day "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560”  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ   เมื่อ 2 ส.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยกำลังพล ยศ.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ วัดหทัยณเรศวร์ เมื่อ 26 ก.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดงาน "KM Day ยศ.ทร. 2017 สร้างฐานความรู้ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ" ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 25 ก.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการ ยศ.ทร. ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 24 ก.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ชุตินธร ทัตตานนท์  หน.ฝวก.ยศ.ทร. เป็นประธานการบรรยายพิเศษ "Thailand 4.0 : ความท้าทายในการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม" โดย ผศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล และ พล.ต.อภิชาติ ชามาตย์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 20 ก.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท. ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. พลเดช เจริญพูล รอง ผบ.ทร. ในโอกาสมาเป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และ พิธีบำเพ็ญกุศล จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องในวันบริพัตร ประจำปี 2560 ณ ยศ.ทร. เมื่อ 29 มิ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. ร่วมเดินในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จากกองบัญชาการกองทัพเรือ ไปยังหอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 26 มิ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักเขียนนาวิกศาสตร์ ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา เมื่อ 26 มิ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นประธานในการแถลงผลการฝึก และพิธีปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2560 ณ ห้องบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือขั้นสูง เมื่อ 19 มิ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการ ยศ.ทร. ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 19 มิ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานการบรรยายเพื่อสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพเรือและนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ โดย ฝ่ายปฏิบัติการข่าวสาร คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และ นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ระดับกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคาร สรส.ยศ.ทร. เมื่อ 15 มิ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว รอง จก.ยศ.ทร. ผู้แทน จก.ยศ.ทร. พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม พบปะหัวหน้าส่วนราชการ "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน เมื่อ 14 มิ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคาร สรส.ยศ.ทร.
เมื่อ 7 มิ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษาของนักเรียนจ่าใหม่ ประจำปี 2560 และตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. โดยมี พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และ น.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ เมื่อ 31 พ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร เสธ.ยศ.ทร. นำกำลังพล ยศ.ทร. ร่วมออกกำลังกายนอกสถานที่ และพัฒนา ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ ในพื้นที่ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เมื่อ 24 พ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการ ยศ.ทร. ณ ห้องประชุม สน.รนภ.ยศ.ทร. โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงใน ยศ.ทร. เข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อ 23 พ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีบวงสรวง และ วางพวงมาลา พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร 19 พฤษภาคม ณ พระอนุสาวรีย์กลางสระน้ำ หน้าอาคาร บก.ยศ.ทร.เมื่อ 19 พ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร   กระเทศ จก.ยศ.ทร. และ หน.ส่วนควบคุมและประเมินการฝึก ทร.60 ตรวจเยี่ยม นย. และ สอ.รฝ. ในส่วนของปืนใหญ่ที่จะใช้ในการยิงสนับสนุนในการดำเนินกลยุทธ์ทางบกของ นย. และ ทบ. บริเวณบ้านจันเขลม จว.จันทบุรี เมื่อ 9 พ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท. ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. และ ประธานกีฬาบาสเกตบอล ทร. เยี่ยมให้กำลังใจการฝึกซ้อมของนักกีฬาบาสเกตบอลทีมกองทัพเรือ ณ อาคารพลศึกษา รร.นร. เมื่อ 4 พ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานการบรรยายพิเศษเรื่อง เตรียมตัว เตรียมใจ วัยเกษียณ โดย คุณ สมประสงค์ บุญยะชัย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล และ คุณ วิรุณรัตน์ ตั้งสำเริงวงศ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 19 เม.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
กำลังพล ยศ.ทร. ร่วมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรจาก พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. และ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ห้องโถง อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 12 เม.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรพรรคกลิน รุ่นที่ 42 และ หลักสูตรเพิ่มวิชา รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 10 เม.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. และคณะผู้บังคับบัญชา เข้ารดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 จาก คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ เมื่อ 10 เม.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเททองนำฤกษ์ รูปเหมือน หลวงพ่อขาว หลวงพ่อเฒ่า ณ วัดพร้าว จว.ชัยนาท เมื่อ 1 เม.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร.ตรวจเยี่ยมสนามสอบรอบ 2 การสอบสุขภาพจิต ณ อาคารเรียนรวม รร.ชุมพลฯ ในการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. เมื่อ 30 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รองจก.ยศ.ทร.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร นพจ.รุ่น1/60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ.ห้องเรียนรวม รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อ 29 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร นพจ.รุ่น1/60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ เมื่อ 29 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าทหารเรือ ๓๗๕ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อ 28 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการ ยศ.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้อง 503 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 23 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 49 หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 67 และ หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 40 ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 23 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีสวนสนามเรือกระเชียงของ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ท่าเทียบเรือคลังการเรือ รร.ชุมพลฯ เมื่อ 22 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร.และหัวหน้าส่วนควบคุมและประเมินผลการฝึก ตรวจเยี่ยม การควบคุมและประเมินผลการฝึก ในการฝึก ทร.60 ณ อาคาร กฝย. กฝร.
โดยมี ผบ.กฝร.และ หน.ฝวก.ยศ.ทร.ให้การต้อนรับ เมื่อ 22 มี.ค.60
พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรข้าราชการพลเรือนต่ำกว่าสัญญาบัตร ปี 2560 ณ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ 22 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร เสธ.ยศ.ทร.เป็นประธานตรวจเยี่ยม นักเรียนจ่าเหล่าช่างเครื่องบิน ณ กบร.กร. นักเรียนจ่าเหล่าปืน ณ สอ.รฝ. และนักเรียนจ่าเหล่าสารวัตร ณ พัน สห.ทร.ที่ 2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 22 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ตรวจเยี่ยมหมู่เรือฝึกนักเรียนจ่าทหารเรือ บน ร.ล.อ่างทอง ณ ท่าเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ 21 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม International Day 2017 ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคาร สรส. เมื่อ 20 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. และ พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร เสธ.ยศ.ทร. พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์ ผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานฯ เปิดกิจกรรม "การบริหารราชการแผ่นดินสุจริตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคาร สรส. เมื่อ 16 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. ในฐานะ หน.คณะทำงานตรวจประเมินการประกันคุณภาพศึกษา เป็นประธานการแถลงผลการตรวจประเมิน รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. เมื่อ 9 มี.ค.60
พล.ร.ต.ศุภกร  ปรกแก้ว รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทหารเรือในทศวรรษหน้า โดย พล.ร.ต.หญิง อารยา อัมระปาล และ นาย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ เป็นวิทยากร ณ ห้องบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 8 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. ตรวจเยี่ยมการสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาควิชาการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อ 5 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร. ครบรอบ 114 ปี ณ บริเวณ บก.ยศ.ทร. เมื่อ 3 มี.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. ในฐานะ หน.คณะทำงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการแถลงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ รร.ขส.กวก.ขส.ทร. เมื่อ 22 ก.พ.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ ประธานกองทุน พล.ร.อ.ประพัฒน์ - คุณหญิงศรีศิริ กฤษณจันทร์ และร่วมงานทำบุญครบรอบวันถึงแก่อนิจกรรม พล.ร.อ.ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ ณ ห้องบริพัตร ชั้น ๕ อาคาร สรส. เมื่อ 10 ก.พ.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. พร้อมคณะ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สมาคมภริยาทหาเรือ เมื่อ 31 ม.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรสังกัด ยศ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 30 ม.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล ยศ.ทร. ณ หน้า บก.ยศ.ทร. เมื่อ 5 ม.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อ 23 ธ.ค.59 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชีวิน หวังในธรรม รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และ ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อ 23 ธ.ค.59 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 19 ธ.ค.59 ณ พระอนุสาวรีย์ ฯ หน้าอาคาร บก.ยศ.ทร. เมื่อ 19 ธ.ค.59 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ชุตินธร ทัตตานนท์  หน.ฝวก.ยศ.ทร. เป็นประธานการบรรยายพิเศษ ประจำปี งป.60 หัวข้อเรื่อง "คำพ่อสอน" โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 14 ธ.ค.59 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรสังกัด ยศ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 9 ธ.ค.59 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือสองภาษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 504 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 8 ธ.ค.59 ชมภาพบรรยากาศ