น.อ.ชาตรี บวรธรรมจักร ผอ.กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร. ผู้แทน ยศ.ทร. และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จว.นครปฐม เมื่อ 25 เม.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ n 
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปจาก พ.อ.PELLISTRANDI ในหัวข้อ การบริหารการศึกษาของอิกอร์มิลิแตร์ และในโอกาสนี้ น.อ.วชิรพร  วงศ์นครสว่าง รอง เสธ.ยศ.ทร.ได้บรรยายสรุปเรื่อง Thailand ‘s strategy Under 2 Rising Maritime Powers ณ ศูนย์ศึกษาทางทหารชั้นสูง (อิกอร์ มิลิแตร์) กรุงปารีส ฝรั่งเศส เมื่อ 26 มี.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n 
น.อ.อุดมศักดิ์ ผาสุข รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร.สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุป รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อ 13 มี.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ครบ 115 ปี ( 3 มี.ค.2561 )ณ โถงชั้นล่างอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (สรส.) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม มีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 92 นาย เมื่อ 27 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.หัวหน้าคณะอาจารย์ วทร.ฯและ ฝวก.ฯ ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ MIKASA YOKOSUKA ในโอกาสนี้ ผอ.พิพิธภัณฑ์ฯ ได้บรรยายการรบในสงครามญี่ปุ่น-รัสเซีย โดยเรือ MIKASA ภายใต้การบัญชาการของ นายพลโตโจ ซึ่งได้รับชัยชนะเหนือรัสเซีย เมื่อ 22 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.หัวหน้าคณะอาจารย์ วทร.ฯ และ ฝวก.ฯ ดูงาน ณ วทร.ญี่ปุ่น โดยมี พล.ร.ต.ฮาตะโนะ ชุนอิจิ รอง ผบ.วทร.ญี่ปุ่น( JMSDF Command and Staff College ) ให้การต้อนรับ เมื่อ 20 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.วุฒิชัย  สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.เป็นประธานการบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม บริพัตร เมื่อ 20 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.ให้การต้อนรับ CAPT.Jean-René DEGANS ผู้แทน ทร.ฝรั่งเศสจาก The Information Fusion Centre Singapore และ Lt.Col.Nadia Piercy
ผชท.ทหารฝ่ายศึกษาประจำประเทศไทย ในโอกาสบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นทางทะเล แก่นักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ณ ห้องประชุม 504 เมื่อ 15 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ n
น.อ.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการสังกัด ยศ.ทร. ผลัดที่ 4/58 ณ ห้องประชุม รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อ 31 ม.ค.61ชมภาพบรรยากาศ n
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า (นพจ.) รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 (พื้นที่พุทธมณฑล) ณ ห้องเรียนรวม รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อ 25 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อ 25 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. เป็นประธานการบรรยายพิเศษเรื่อง "กองทัพเรือ 4.0" โดย พล.ร.ท.คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 16 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนศาลายา-บางภาษี อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เมื่อ 15 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดย นกร.ยศ.ทร. และ กำลังพล ยศ.ทร. เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ณ บริเวณลานวัดมะเกลือ ที่ทำการ อบต.ศาลายา และ รร.วัดสาลวัน เมื่อ 13 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุป กองบิน 1 และชมสาธิตปฏิบัติการทางอากาศ ณ บน.1 จว.นครราชสีมา เมื่อ
เมื่อ 12 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จว.นครราชสีมา เมื่อ
12 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 วางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย และฟังบรรยายสรุป ทภ.2 จว.นครราชสีมา เมื่อ 11 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการบริษัทโรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย ประเทศไทย จว.นครราชสีมา เมื่อ
11 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปภารกิจและชมสาธิตการปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง นรข.เขตหนองคาย เมื่อ 10 ม.ค.61ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปกิจการ บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด จว.ขอนแก่น เมื่อ 9 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุป MAEKONG INSTITUTE โดย ดร.วัชรัศมิ์  ลีละวัฒน์ ผอ.สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง จว.ขอนแก่น เมื่อ 9 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปกิจการของบริษัท SCG จว.สระบุรี เมื่อ 8 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 ฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเยี่ยมชมนิทรรศเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4
ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัล คลิฟบีช พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 15 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ เมื่อ 14 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ร.ล.แกลง และการสาธิตการประสานการปฏิบัติของเรือและอากาศยาน
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล บริเวณเกาะช้าง จ.ตราด เมื่อ 9 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชวิน  เวียงวิเศษ รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จ.ระยอง โดยมี คุณรัฐพล  อุณากัณฑ์พร ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ให้การต้อนรับ เมื่อ 7 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชวิน  เวียงวิเศษ รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี เมื่อ 7 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศฝภ.นทพ.) 
จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ 6 พ.ย.60ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จ.ระยอง โดยมี พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล คระกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้การต้อนรับ เมื่อ 6 พ.ย.60ชมภาพบรรยากาศ