พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิม และ
ฟังบรรยายสรุป ศปก.ทร. จากนั้นผู้แทนนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 แถลงผลการสัมมนา “การจัดทำยุทธศาสตร์และการกำหนดกำลังรบ” ณ ห้องประชุม ศปก.ทร. เมื่อ 6 ส.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n 
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน โดยได้รับเกียรติจาก นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อ 27 มิ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ n 
นาย ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี กรุณาให้ความสนใจการเรียนการสอนของ วทร.  โดยเดินทางมาร่วมฟังการบรรยายวิชาประวัติสงครามทางเรือ กับ นศ.วทร.รุ่นที่ 50 ณ ห้องเรียน วทร. เมื่อ 20 มิ.ย.61 และ ยังมีกำหนดจะเข้าร่วมอภิปรายกับ นักศึกษา วทร. ในห้องสัมมนา ในวันต่อ ๆไปด้วย ชมภาพบรรยากาศ n 
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปสรุปและเยี่ยมชม กกล.บูรพา จว.สระแก้ว เมื่อ 6 มิ.ย.61ชมภาพบรรยากาศ n 
ยศ.ทร. รับการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ณ สปช.ทร. เมื่อ 25 พ.ค.61ชมภาพบรรยากาศ n 
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมกิจการ บ.โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด เมื่อ 24 พ.ค.61ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชม กองบิน 7 จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อ 4 พ.ค.61ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุป “ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.ภูเก็ต. โดย นาย ถาวรวัฒน์ คงแก้ว รอง ผวจ.ภูเก็ต เมื่อ 2 พ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ฐท.พง. เมื่อ 1 พ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชวิน  เวียงวิเศษ รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๕๐ เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ท่าเรือทับละมุ เมื่อ 1 พ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป การท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี ร.ท.สัมพันธ์  ขรุทรานนท์ รอง ผอ.ทอท.ภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุง ให้การต้อนรับ เมื่อ 30 เม.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ  
น.อ.ชาตรี บวรธรรมจักร ผอ.กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร. ผู้แทน ยศ.ทร. และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จว.นครปฐม เมื่อ 25 เม.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปจาก พ.อ.PELLISTRANDI ในหัวข้อ การบริหารการศึกษาของอิกอร์มิลิแตร์ และในโอกาสนี้ น.อ.วชิรพร  วงศ์นครสว่าง รอง เสธ.ยศ.ทร.ได้บรรยายสรุปเรื่อง Thailand ‘s strategy Under 2 Rising Maritime Powers ณ ศูนย์ศึกษาทางทหารชั้นสูง (อิกอร์ มิลิแตร์) กรุงปารีส ฝรั่งเศส เมื่อ 26 มี.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ  
น.อ.อุดมศักดิ์ ผาสุข รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร.สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุป รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อ 13 มี.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ครบ 115 ปี ( 3 มี.ค.2561 )ณ โถงชั้นล่างอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (สรส.) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม มีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 92 นาย เมื่อ 27 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.หัวหน้าคณะอาจารย์ วทร.ฯและ ฝวก.ฯ ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ MIKASA YOKOSUKA ในโอกาสนี้ ผอ.พิพิธภัณฑ์ฯ ได้บรรยายการรบในสงครามญี่ปุ่น-รัสเซีย โดยเรือ MIKASA ภายใต้การบัญชาการของ นายพลโตโจ ซึ่งได้รับชัยชนะเหนือรัสเซีย เมื่อ 22 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.หัวหน้าคณะอาจารย์ วทร.ฯ และ ฝวก.ฯ ดูงาน ณ วทร.ญี่ปุ่น โดยมี พล.ร.ต.ฮาตะโนะ ชุนอิจิ รอง ผบ.วทร.ญี่ปุ่น( JMSDF Command and Staff College ) ให้การต้อนรับ เมื่อ 20 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วุฒิชัย  สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.เป็นประธานการบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม บริพัตร เมื่อ 20 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.ให้การต้อนรับ CAPT.Jean-René DEGANS ผู้แทน ทร.ฝรั่งเศสจาก The Information Fusion Centre Singapore และ Lt.Col.Nadia Piercy
ผชท.ทหารฝ่ายศึกษาประจำประเทศไทย ในโอกาสบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นทางทะเล แก่นักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ณ ห้องประชุม 504 เมื่อ 15 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการสังกัด ยศ.ทร. ผลัดที่ 4/58 ณ ห้องประชุม รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อ 31 ม.ค.61ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า (นพจ.) รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 (พื้นที่พุทธมณฑล) ณ ห้องเรียนรวม รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อ 25 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อ 25 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. เป็นประธานการบรรยายพิเศษเรื่อง "กองทัพเรือ 4.0" โดย พล.ร.ท.คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 16 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนศาลายา-บางภาษี อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เมื่อ 15 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดย นกร.ยศ.ทร. และ กำลังพล ยศ.ทร. เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ณ บริเวณลานวัดมะเกลือ ที่ทำการ อบต.ศาลายา และ รร.วัดสาลวัน เมื่อ 13 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุป กองบิน 1 และชมสาธิตปฏิบัติการทางอากาศ ณ บน.1 จว.นครราชสีมา เมื่อ
เมื่อ 12 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จว.นครราชสีมา เมื่อ
12 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 วางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย และฟังบรรยายสรุป ทภ.2 จว.นครราชสีมา เมื่อ 11 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการบริษัทโรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย ประเทศไทย จว.นครราชสีมา เมื่อ
11 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปภารกิจและชมสาธิตการปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง นรข.เขตหนองคาย เมื่อ 10 ม.ค.61ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปกิจการ บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด จว.ขอนแก่น เมื่อ 9 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุป MAEKONG INSTITUTE โดย ดร.วัชรัศมิ์  ลีละวัฒน์ ผอ.สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง จว.ขอนแก่น เมื่อ 9 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปกิจการของบริษัท SCG จว.สระบุรี เมื่อ 8 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 ฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเยี่ยมชมนิทรรศเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4
ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัล คลิฟบีช พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 15 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ เมื่อ 14 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ร.ล.แกลง และการสาธิตการประสานการปฏิบัติของเรือและอากาศยาน
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล บริเวณเกาะช้าง จ.ตราด เมื่อ 9 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชวิน  เวียงวิเศษ รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จ.ระยอง โดยมี คุณรัฐพล  อุณากัณฑ์พร ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ให้การต้อนรับ เมื่อ 7 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชวิน  เวียงวิเศษ รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี เมื่อ 7 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศฝภ.นทพ.) 
จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ 6 พ.ย.60ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จ.ระยอง โดยมี พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล คระกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้การต้อนรับ เมื่อ 6 พ.ย.60ชมภาพบรรยากาศ