พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. เป็นประธานการบรรยายพิเศษเรื่อง "กองทัพเรือ 4.0" โดย พล.ร.ท.คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 16 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนศาลายา-บางภาษี อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เมื่อ 15 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดย นกร.ยศ.ทร. และ กำลังพล ยศ.ทร. เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ณ บริเวณลานวัดมะเกลือ ที่ทำการ อบต.ศาลายา และ รร.วัดสาลวัน เมื่อ 13 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุป กองบิน 1 และชมสาธิตปฏิบัติการทางอากาศ ณ บน.1 จว.นครราชสีมา เมื่อ
เมื่อ 12 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จว.นครราชสีมา เมื่อ
12 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 วางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย และฟังบรรยายสรุป ทภ.2 จว.นครราชสีมา เมื่อ 11 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการบริษัทโรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย ประเทศไทย จว.นครราชสีมา เมื่อ
11 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปภารกิจและชมสาธิตการปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง นรข.เขตหนองคาย เมื่อ 10 ม.ค.61ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปกิจการ บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด จว.ขอนแก่น เมื่อ 9 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุป MAEKONG INSTITUTE โดย ดร.วัชรัศมิ์  ลีละวัฒน์ ผอ.สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง จว.ขอนแก่น เมื่อ 9 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปกิจการของบริษัท SCG จว.สระบุรี เมื่อ 8 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 ฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเยี่ยมชมนิทรรศเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4
ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัล คลิฟบีช พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 15 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ เมื่อ 14 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ร.ล.แกลง และการสาธิตการประสานการปฏิบัติของเรือและอากาศยาน
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล บริเวณเกาะช้าง จ.ตราด เมื่อ 9 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชวิน  เวียงวิเศษ รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จ.ระยอง โดยมี คุณรัฐพล  อุณากัณฑ์พร ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ให้การต้อนรับ เมื่อ 7 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชวิน  เวียงวิเศษ รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี เมื่อ 7 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศฝภ.นทพ.) 
จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ 6 พ.ย.60ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จ.ระยอง โดยมี พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล คระกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้การต้อนรับ เมื่อ 6 พ.ย.60ชมภาพบรรยากาศ