พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และ ผบ.สอ.รฝ. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผช.ผบ.ทร. และคณะ ในโอกาสมาตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี พร้อมบรรยายสรุปและนำชม พื้นที่ก่อสร้าง เมื่อ 13 ธ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการสังกัด ยศ.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 11 ธ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระราชวังเดิม เมื่อ 5 ธ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. ในโอกาสมาประชุมที่ ยศ.ทร. เมื่อ 21 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. รับการเยี่ยมคำนับจาก พล.ร.ต. มาศพันธุ์ ถาวรามร จก.ขส.ทร. และคณะ ฯ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมแผนกขนส่ง กอง สน.ยศ.ทร. ณ ห้องรับรอง ยศ.ทร. เมื่อ 16 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการ ยศ.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องรับรอง ยศ.ทร. เมื่อ 16 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วิษณุ สร้างวงศ์ใหม่ รอง จก ยศ.ทร. ผู้แทน จก.ยศ.ทร. เป็นประธานการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2561 และมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยให้ รพ.พุทธมณฑล เมื่อ 14 พ.ย.61 ณ รพ.พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการ ยศ.ทร. ณ ห้องรับรองอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 12 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในกิจกรรม การรณรงค์ปลูกต้นปอเทืองเพื่อบำรุงดิน เนื่องในวันดินโลก ณ บริเวณหน้าอาคาร ยศ.ทร. เมื่อ 8 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. /ประธานคณะกรรมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. โสภณ วัฒนมงคล รอง ผบ.ทร. ผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีถวายกฐินสามัคคี ที่ ทร. และจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท เมื่อ 3 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.น้อย ภาคเพิ่ม จก.ยศ.ทอ. และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ และ เข้าเยี่ยมชมกิจการ ฟังบรรยายสรุปการบริหารการศึกษาของ ยศ.ทร. ณ ห้องรับรอง ยศ.ทร. เมื่อ 30 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ปธ.คปษ.ทร. ผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 51 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 79 หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 69 และหลักสูตรทั่วไปรุ่นที่ 42 โดย พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 25 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เมื่อ 13 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.และ คณะผู้บังคับบัญชา ยศ.ทร. เข้าเยี่ยมคารวะ คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ ณ บ้านศรีศิริ พุทธมลฑลสาย 2 เมื่อ 10 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.และคณะผู้บังคับบัญชา ยศ.ทร. ร่วมงานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ จว.นครปฐม "สภากาแฟ" ณ อาคารปฐมสัมมาคารอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จว.นครปฐม เมื่อ 10 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการสังกัด ยศ.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 4 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ ส่งมอบหน้าที่ จก.ยศ.ทร.ให้ พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ ในพิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.ยศ.ทร. ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 28 ก.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.อ. นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 50 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 78 และหลักสูตรเพิ่มวิชา รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 20 ก.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ