พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เมื่อ 13 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.และ คณะผู้บังคับบัญชา ยศ.ทร. เข้าเยี่ยมคารวะ คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ ณ บ้านศรีศิริ พุทธมลฑลสาย 2 เมื่อ 10 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.และคณะผู้บังคับบัญชา ยศ.ทร. ร่วมงานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ จว.นครปฐม "สภากาแฟ" ณ อาคารปฐมสัมมาคารอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จว.นครปฐม เมื่อ 10 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการสังกัด ยศ.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 4 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ ส่งมอบหน้าที่ จก.ยศ.ทร.ให้ พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ ในพิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.ยศ.ทร. ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 28 ก.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.อ. นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 50 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 78 และหลักสูตรเพิ่มวิชา รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 20 ก.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ