พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม บรรยายการขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย " โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ"รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 5 มี.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วิษณุ  สร้างวงศ์ใหม่ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับกระบวนการกับการจัดการความรู้” ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 28 ก.พ.62 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร. ครบรอบ 116 ปี 3 มี.ค.62 ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 26 ก.พ.62 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นหน.คณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.พธ.พธ.ทร. เมื่อ 23 -24 ม.ค. 62 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็น รอง หน.คณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. เมื่อ 16 - 17 ม.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. และคณะผู้บังคับบัญชา ยศ.ทร. เข้าอวยพร และ รับพรปีใหม่ จาก คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 เมื่อ 14 ม.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต. วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมทางทหารในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หน้าอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 12 ม.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นหน.คณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อ 9 - 10 ม.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ พระอนุสาวรีย์ ฯ หน้าอาคาร บก.ยศ.ทร. เมื่อ 19 ธ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และ ผบ.สอ.รฝ. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผช.ผบ.ทร. และคณะ ในโอกาสมาตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี พร้อมบรรยายสรุปและนำชม พื้นที่ก่อสร้าง เมื่อ 13 ธ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการสังกัด ยศ.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 11 ธ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระราชวังเดิม เมื่อ 5 ธ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. ในโอกาสมาประชุมที่ ยศ.ทร. เมื่อ 21 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. รับการเยี่ยมคำนับจาก พล.ร.ต. มาศพันธุ์ ถาวรามร จก.ขส.ทร. และคณะ ฯ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมแผนกขนส่ง กอง สน.ยศ.ทร. ณ ห้องรับรอง ยศ.ทร. เมื่อ 16 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการ ยศ.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องรับรอง ยศ.ทร. เมื่อ 16 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.วิษณุ สร้างวงศ์ใหม่ รอง จก ยศ.ทร. ผู้แทน จก.ยศ.ทร. เป็นประธานการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2561 และมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยให้ รพ.พุทธมณฑล เมื่อ 14 พ.ย.61 ณ รพ.พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการ ยศ.ทร. ณ ห้องรับรองอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 12 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในกิจกรรม การรณรงค์ปลูกต้นปอเทืองเพื่อบำรุงดิน เนื่องในวันดินโลก ณ บริเวณหน้าอาคาร ยศ.ทร. เมื่อ 8 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. /ประธานคณะกรรมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. โสภณ วัฒนมงคล รอง ผบ.ทร. ผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีถวายกฐินสามัคคี ที่ ทร. และจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท เมื่อ 3 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.น้อย ภาคเพิ่ม จก.ยศ.ทอ. และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ และ เข้าเยี่ยมชมกิจการ ฟังบรรยายสรุปการบริหารการศึกษาของ ยศ.ทร. ณ ห้องรับรอง ยศ.ทร. เมื่อ 30 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ปธ.คปษ.ทร. ผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 51 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 79 หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 69 และหลักสูตรทั่วไปรุ่นที่ 42 โดย พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 25 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เมื่อ 13 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.และ คณะผู้บังคับบัญชา ยศ.ทร. เข้าเยี่ยมคารวะ คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ ณ บ้านศรีศิริ พุทธมลฑลสาย 2 เมื่อ 10 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.และคณะผู้บังคับบัญชา ยศ.ทร. ร่วมงานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ จว.นครปฐม "สภากาแฟ" ณ อาคารปฐมสัมมาคารอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จว.นครปฐม เมื่อ 10 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการสังกัด ยศ.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.ยศ.ทร. เมื่อ 4 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ ส่งมอบหน้าที่ จก.ยศ.ทร.ให้ พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ ในพิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.ยศ.ทร. ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 28 ก.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.อ. นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 50 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 78 และหลักสูตรเพิ่มวิชา รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 20 ก.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ