น.อ.ปริญญา เจริญยิ่ง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสูตรพันจ่านักเรียนประจำปี งป.64 ณ โรงเรียนพันจ่า (พื้นที่พุทธมณฑล) ชมภาพบรรยากาศ n
น.อ.สมศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสูตรพันจ่านักเรียนประจำปี งป.64 ณ โรงเรียนพันจ่า (พื้นที่สัตหีบ) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ n
ยศ.ทร. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กำลังพลของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจำปี งป.63 เมื่อ 15 - 16 ก.ย.63 ณ อาคารพลศึกษา ยศ.ทร. และ บริเวณสนามหน้าอาคาร สรส. โดยมีวิทยากรจาก พร. เป็นผู้ให้การแนะนำการทดสอบ ชมภาพบรรยากาศ n
น.อ.ชัย เกตุวัฒนกิจ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.63 ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสาทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ n
น.อ.ชัย เกตุวัฒนกิจ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธาน พิธีประดับป้ายเครื่องหมายการบังคับบัญชานักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.63 ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) ชมภาพบรรยากาศ n
น.อ.ชัย เกตุวัฒนกิจ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.63 ณ โรงเรียนพันจ่า (พื้นที่พุทธมณฑล) ยศ.ทร. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม ชมภาพบรรยากาศ n
น.อ.สมศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.63 ณ โรงเรียนพันจ่า (พื้นที่สัตหีบ) ยศ.ทร. ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ n
น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนรู้ และ วิทยากรบรรยายเรื่องการประเมินภายนอก ตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.นครนายก เมื่อ 14-16 ม.ค.63 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง รอง เสธ.ยศ.ทร./หน.คณะแนะแนวการศึกษา ทร.ในพื้นที่ภาคใต้และคณะ เข้าแนะแนวการศึกษากองทัพเรือ พื้นที่ภาคใต้ (จว.ชุมพร จว.สุราษฎร์ธานี จว.นครศรีธรรมราช และ จว.กระบี่) ระหว่างวันที่ 20 –24 ม.ค.63 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. เยี่ยมบำรุงขวัญ นรจ.ชยพัทย์ จันทร์สำเนียง ฝีพายเรือราชพิธี ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ชมภาพบรรยากาศ
กำลังพล ยศ.ทร. นักเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ ยศ.ทร. แถวรับฟังสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พ.ย.62 ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.ยศ.ทร. ชมภาพบรรยากาศ
ยศ.ทร. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยชีวิตโดยใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED โดยมี วิทยากรจาก สง.ปรมน.ทร.มาบรรยายซึ่งมี ผอ.กธก.บก.ยศ.ทร. เป็น ประธานฯ  เมื่อ 13 พ.ย.62 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.บัญชา  บัวรอด  ผบ.วทร.ยศ.ทร. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. ถวายภัตตาหารเพล ในโครงการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ  สามเณร  วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร  โดยกองทัพเรือ  เมื่อวันที่ 4 พ.ย.62 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำทีมอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 จำนวน 27 นาย เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ พระบารมีปกเกล้าเหล่าทหารเรือ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์ ครั้งที่ 4 “ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล ทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ก.ค.62 ณ ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร. อาจารย์ และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 51 ร่วมกิจกรรมวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ก.ค.62 ณ สนามกีฬา รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ การเสวนาทางวิชาการ “กองทัพไทยในทศวรรษหน้า” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สปท. และ งานสังสรรค์ สานสัมพันธ์ สามัคคี ปิดกิจกรรมฯ ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท. ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง รอง เสธ.ยศ.ทร. (สายการศึกษา) เป็นประธาน การประเมินคุณภาพการฝึกอบรม รร.พจ.ยศ.ทร. หลักสูตร พันจ่านักเรียน และ นักเรียนพันจ่า ประจำปี งป.62 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ค.62 ณ รร.พจ.ยศ.ทร. ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร.เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. ร่วมประชุมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน เมื่อ 12 มิ.ย.62 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร.นำคณะอาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 เยี่ยมชมกิจการ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) จว.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 เดินทางไปดูกิจการและทัศนศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 - 31 พ.ค.2562 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำทีมอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 จำนวน 22 นาย เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ พระบารมีปกเกล้าเหล่าทหารเรือ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์ ครั้งที่ 3 “ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้” ณ จังหวัดสงขลา เมื่อ25 พ.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ
ยศ.ทร. จัดกำลังพลเข้าร่วมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล โดยมีนายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดศูนย์ ฯ ณ บริเวณหน้าพุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.62 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.กระแสร์  เม่งอำพัน  รอง หน.ฝวก.ยศ.ทร. และ รองประธานกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “บทบาทของ KM Fa” ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 7 มี.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร. คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 ร่วมกิจกรรมวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่1
โดยเป็นการจัดแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละสถาบัน ณ รร.นอ. เมื่อ 6 - 7 ก.พ.62 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 เดินทางไปดูกิจการและทัศนศึกษา ภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง 21 – 25 ม.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 เดินทางไปดูกิจการและทัศนศึกษา ภูมิประเทศภาคเหนือ ระหว่าง 16 – 21 ธ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
ยศ.ทร. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ อ.พุทธมณฑล โดยมี นางสาว สลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน
และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมพลังทำความดี ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ(zero game 2) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อ 5 ธ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
กำลังพล ยศ.ทร. แถวรับฟังสาร พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ เมื่อ 20 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 เดินทางไปดูกิจการและทัศนศึกษา ภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่าง 12 – 15 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการสังกัด ยศ.ทร. ผลัดที่ 3/59 ณ ห้องประชุม รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อ 31 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
นักศึกษา วทร. รุ่นที่ 51 ปฐมนิเทศนอกสถานที่ โดยมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคี และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เมื่อ 29 - 31 ต.ค.61 ณ คำแสดรีสอร์ท จว.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ยุทธนา อักษรศรี รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 51 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่ ยศ.ทร. เมื่อ 16 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
ยศ.ทร. จัดกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าศาลากลาง จว.นครปฐม เมื่อ 23 ต.ค.61ชมภาพบรรยากาศ  
ยศ.ทร. รับการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ณ สปช.ทร. เมื่อ 25 พ.ค.61ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมกิจการ บ.โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด เมื่อ 24 พ.ค.61ชมภาพบรรยากาศ  
น.อ.อุดมศักดิ์ ผาสุข รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร.สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุป รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อ 13 มี.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ครบ 115 ปี ( 3 มี.ค.2561 )ณ โถงชั้นล่างอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (สรส.) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม มีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 92 นาย เมื่อ 27 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ