ยศ.ทร. จัดกำลังพลเข้าร่วมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล โดยมีนายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดศูนย์ ฯ ณ บริเวณหน้าพุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.62 ชมภาพบรรยากาศ n
น.อ.กระแสร์  เม่งอำพัน  รอง หน.ฝวก.ยศ.ทร. และ รองประธานกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “บทบาทของ KM Fa” ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 7 มี.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร. คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 ร่วมกิจกรรมวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่1
โดยเป็นการจัดแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละสถาบัน ณ รร.นอ. เมื่อ 6 - 7 ก.พ.62 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 เดินทางไปดูกิจการและทัศนศึกษา ภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง 21 – 25 ม.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 เดินทางไปดูกิจการและทัศนศึกษา ภูมิประเทศภาคเหนือ ระหว่าง 16 – 21 ธ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
ยศ.ทร. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ อ.พุทธมณฑล โดยมี นางสาว สลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน
และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมพลังทำความดี ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ(zero game 2) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อ 5 ธ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
กำลังพล ยศ.ทร. แถวรับฟังสาร พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ เมื่อ 20 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 เดินทางไปดูกิจการและทัศนศึกษา ภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่าง 12 – 15 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการสังกัด ยศ.ทร. ผลัดที่ 3/59 ณ ห้องประชุม รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อ 31 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
นักศึกษา วทร. รุ่นที่ 51 ปฐมนิเทศนอกสถานที่ โดยมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคี และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เมื่อ 29 - 31 ต.ค.61 ณ คำแสดรีสอร์ท จว.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ยุทธนา อักษรศรี รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 51 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่ ยศ.ทร. เมื่อ 16 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
ยศ.ทร. จัดกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าศาลากลาง จว.นครปฐม เมื่อ 23 ต.ค.61ชมภาพบรรยากาศ  
ยศ.ทร. รับการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ณ สปช.ทร. เมื่อ 25 พ.ค.61ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมกิจการ บ.โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด เมื่อ 24 พ.ค.61ชมภาพบรรยากาศ  
น.อ.อุดมศักดิ์ ผาสุข รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร.สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุป รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อ 13 มี.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ครบ 115 ปี ( 3 มี.ค.2561 )ณ โถงชั้นล่างอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (สรส.) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม มีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 92 นาย เมื่อ 27 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ