น.อ.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการสังกัด ยศ.ทร. ผลัดที่ 3/59 ณ ห้องประชุม รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อ 31 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
นักศึกษา วทร. รุ่นที่ 51 ปฐมนิเทศนอกสถานที่ โดยมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคี และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เมื่อ 29 - 31 ต.ค.61 ณ คำแสดรีสอร์ท จว.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ n
น.อ.ยุทธนา อักษรศรี รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 51 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่ ยศ.ทร. เมื่อ 16 ต.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n
ยศ.ทร. จัดกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าศาลากลาง จว.นครปฐม เมื่อ 23 ต.ค.61ชมภาพบรรยากาศ n 
ยศ.ทร. รับการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ณ สปช.ทร. เมื่อ 25 พ.ค.61ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมกิจการ บ.โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด เมื่อ 24 พ.ค.61ชมภาพบรรยากาศ  
น.อ.อุดมศักดิ์ ผาสุข รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร.สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุป รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อ 13 มี.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ครบ 115 ปี ( 3 มี.ค.2561 )ณ โถงชั้นล่างอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (สรส.) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม มีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 92 นาย เมื่อ 27 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ