พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 53 หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 53 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 71 และหลักสูตรทั่วไปรุ่นที่ 44 ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 22 ต.ค.63 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา " เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " พัฒนา ทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา บริเวณคลองสามบาท อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เมื่อ 2 มิ.ย.63 ชมภาพบรรยากาศ n
เมื่อวันที่ 4 พ.ค.63 พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ห้องโถงอาคาร บก.ยศ.ทร. ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร. นำกำลังพล ยศ.ทร. ร่วมออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต่อต้านโรค COVID-19 ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.ยศ.ทร. เมื่อ 26 มี.ค.63 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร. เป็นประธานฯการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ บริเวณพื้นที่ ยศ.ทร.โดยมีกำลังพล ยศ.ทร. นักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของ ยศ.ทร. เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อ 25 ธ.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร. และคณะข้าราชการ พร้อมด้วยนักกีฬาจากวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 52 ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ Season 2 อรุณเบิกฟ้า ปวงประชา และราชนาวี รวมใจภักดิ์ ครั้งที่ 1 “ถิ่นน้ำสองสี เหล่าราชนาวีเทิดจักรีวงศ์” เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.62 ณ จังหวัดนครพนม ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทร. ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเเรือชั้นสูง เมื่อ 15 พ.ย.62 ชมภาพบรรยากาศ