ในวันอังคารที่ 10 พ.ค.65 ยศ.ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด พระนิเวศน์ และ Utility Hall เขตบางกอกน้อย จว.กรุงเทพฯ โดยมี พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. ในการนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังพล จาก นขต.ยศ.ทร. และ นขต.ทร.ในพื้นที่ จำนวน 90 นาย เข้าร่วมกิจกรรม ชมภาพบรรยากาศ n
ในวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.65 พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผช.ผบ.ทร. และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจติดตามงานโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ณ ศฝท.ยศ.ทร. โดยมี พล.ร.ต.ฉัตรชัย ศุกระศร เสธ.ยศ.ทร. และคณะผู้บังคับบัญชาของ ศฝท.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ ชมภาพบรรยากาศ n
ในวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.65 พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผช.ผบ.ทร. และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจติดตามงานโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ณ ศูนย์สมุททานุภาพ ทร. โดยมี พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ ชมภาพบรรยากาศ n
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ค.65 ยศ.ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะชายทะเล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร ณ หาดเกร็ดแก้ว รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี น.อ.นพดล บงกชกาญจน์ รอง เสธ.ยศ.ทร.เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. ในการนี้ได้จัดกำลังพลจำนวน 60 นาย เข้าร่วมกิจกรรม ชมภาพบรรยากาศ n
ในวันศุกร์ที่ 22 เม.ย.65 พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร และ พล.ร.ต.ฉัตรชัย ศุกระศร เสธ.ยศ.ทร. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร.ให้การต้อนรับ พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง (มส. รุ่นที่ 14) เข้าศึกษาดูงาน ณ ยศ.ทร.ชมภาพบรรยากาศ n
ในวันอังคารที่ 19 เม.ย.65 พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม ศฝท.ยศ.ทร. (เพื่อพลาง) โดยมี พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ การนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุป ชมการสาธิตการเตรียมความพร้อม และตรวจความพร้อมของอาคาร สถานที่ ภายใน ศฝท.ยศ.ทร. (เพื่อพลาง) เพื่อเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัด 1/65 ในวันที่ 1 พ.ค.65 ชมภาพบรรยากาศ n
ในวันอังคารที่ 19 เม.ย.65 พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ยศ.ทร. ตรวจความเรียบร้อย และมอบของให้กำลังพลจาก นย. ฐท.สส. และ สอ.รฝ. ที่มาสนับสนุนสนับสนุนการซ่อมทำ เตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ ผลัด 1/65 ใน 1 พ.ค.65 ณ ศฝท.ยศ.ทร. (เพื่อพลาง) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ n
ในวันอังคารที่ 12 เม.ย.65 พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ห้องพักผ่อน อาคาร บก.ยศ.ทร. โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง หน.นขต.ยศ.ทร. (พื้นที่ กทม. และปริมณฑล) และ ผอ.กอง/หก.กองต่าง ๆ ใน บก.ยศ.ทร. เข้าร่วมพิธีฯ ชมภาพบรรยากาศ n
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย.65 เวลา 0900 พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร.นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ยศ.ทร.ตรวจเยี่ยมการทำสัญญามอบตัวเข้าเป็น นรจ.ประจำปีการศึกษา 2565 ณ รร.พจ.ยศ.ทร. ชมภาพบรรยากาศ n
ในวันพุธที่ 6 เม.ย.65 พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ยศ.ทร. ตรวจเยี่ยม ศฝท.ยศ.ทร. (เพื่อพลาง) โดยมี น.อ.รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ การนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุป และตรวจความพร้อมของอาคาร สถานที่ ภายใน ศฝท.ยศ.ทร. (เพื่อพลาง) เพื่อเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัด 1/65 ในวันที่ 1 พ.ค.65 ชมภาพบรรยากาศ n
ในวันอังคารที่ 5 เม.ย.65 พล.ร.ต. ฉัตรชัย ศุกระศร เสธ.ยศ.ทร. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรังปรุงภูมิทัศน์ทางสาธารณะ บริเวณหน้า ยศ.ทร.(อ.พุทธมณฑล) เนื่องในโอกาสวันจักรี 6 เม.ย.65 ระหว่างเวลา 0900 - 1200 ชมภาพบรรยากาศ n
พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 54 หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 72 และ หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 45 ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคาร สรส.บก.ยศ.ทร. เมื่อ 24 มี.ค.65 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร. พร้อมด้วยกำลังพล จิตอาสา ยศ.ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร. ครบรอบ 119 ปี 3 มี.ค.65 ในวันที่ 10 มี.ค.65 ณ อาคาร บก.ยศ.ทร. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 79 นาย ได้รับโลหิตยอดรวม 35,550 ยูนิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร. เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร. ครบรอบ 119 ปี 3 มี.ค.65 ณ บริเวณพื้นที่ บก.ยศ.ทร. เมื่อ 3 มี.ค.65 ชมภาพบรรยากาศ