:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ::
ประกาศ
วันเปิดซอง
วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องช่วยการศึกษาชำรุด
ส.ค.61
สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องพัก นายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. อาคาร BOQ1 จำนวน 10 ห้อง
30 ส.ค.60
สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องสมุด กหส.ยศ.ทร.
30 ส.ค.60
สอบราคาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงห้องทำงาน ฝ่ายวิชาการ ยศ.ทร. จำนวน 13 รายการ
22 ส.ค.60
สอบราคาจัดซื้อเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ห้องเรียน/ห้องพักผ่อน วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน 3 รายการ
12 ก.ค.60
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 40 รายการ
21 มี.ค.60
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องช่วยการศึกษาชำรุด จำนวน 46 รายการ <คลิก>
-
-
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 3 รายการ
2 ธ.ค.59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 1 รายการ
14 พ.ย.59
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 26 ชุดเครื่อง
3 มิ.ย.59
สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ จำนวน 110 ตัว
24 พ.ค.59
สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องสัมมนานักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ จำนวน 124 ตัว
24 พ.ค.59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 1 รายการ
4 ส.ค.58
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้อง 120 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
29 มิ.ย.58
สอบราคาซื้อพัสดุในการสนับสนุน จัดการประชุมทางวิชาการ ทร. ครั้งที่ 8 จำนวน 1 รายการ
22 มิ.ย.58
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 26 รายการ
22 มิ.ย.58
สอบราคาจ้างซ่อมทาสีภายนอก และซ่อมแก้ไขน้ำรั่วซึมของอาคารพัก 96 ครอบครัว
9 มิ.ย.58
สอบราคาจ้างพิมพ์ตำรา จำนวน 11 รายการ
9 มิ.ย.58
สอบราคา ซื้อวัสดุเครื่องช่วยการศึกษา 15 รายการ
19 พ.ค.58
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 45 รายการ
7 เม.ย.58
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 14 รายการ
13 มี.ค.58
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 14 รายการ
13 มี.ค.58
สอบราคาจัดซื้อและเช่าอุปกรณ์ งานพัฒนาระบบ E-learning และ Website
10 มี.ค.58
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 45 รายการ
3 มี.ค.58
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตตำรา จำนวน 16 รายการ
24 ก.พ.58
สอบราคาซื้อหนังสือและตำรา จำนวน 349 รายการ
24 ก.พ.58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 9 รายการ
13 ก.พ.58
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 9 รายการ
10 ก.พ.58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 2 รายการ
10 ก.พ.58
สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือความรู้ทั่วไป สำหรับทหารกองประจำการ 16000 เล่ม
26 ม.ค.58
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
26 ม.ค.58
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 3 รายการ
3 ก.พ.58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 1 รายการ
6 ม.ค.58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 5 รายการ
6 ม.ค.58
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
9 ธ.ค.57
สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ของ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ จำนวน 1 งาน
16 ก.ย.57
 
สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ของ โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น
16 ก.ย.57
 
สอบราคาจ้างซ่อมแซม อาคารศูนย์ภาษา
16 ก.ย.57
 
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสดหลังที่ 1จำนวน 1 งาน
16 ก.ย.57
 
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสดหลังที่ 2 จำนวน 1 งาน
16 ก.ย.57
 
สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องถ่ายภาพ กองบริการการศึกษา จำนวน 1 งาน
16 ก.ย.57
 
สอบราคาจ้างซ่อมแซมทางเดินรอบอาคาร โรงเรียนพันจ่า จำนวน 1 งาน
16 ก.ย.57
 
สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ่อเกรอะ กองบริการการศึกษา จำนวน 1 งาน
16 ก.ย.57
 
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 24 เครื่อง
16 ก.ย.57
 
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องประชุม วิทยาลัยการทัพเรือ จำนวน 9 รายการ
16 ก.ย.57
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
12 ก.ย.57
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 180,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
12 ก.ย.57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยการศึกษา จำนวน 7 รายการ
12 ก.ย.57
สอบราคาซื้อระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลห้องสมุด จำนวน 5 รายการ
12 ก.ย.57
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสนามฟุตบอล หน้าอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง จำนวน 1 งาน
9 ก.ย.57
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน 1 งาน
9 ก.ย.57
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยการศึกษา 47 รายการ
19 ส.ค.57
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่่องช่วยการศึกษา จำนวน 24 รายการ
22 เม.ย.57
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายนาวา(นว.401) โรงเรียนพันจ่า พื้นที่สัตหีบ จำนวน 1 งาน
1 เม.ย.57
 
สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร กองบริการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน 1 งาน
1 เม.ย.57
 
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายนาวา(นว.408) โรงเรียนพันจ่า พื้นที่สัตหีบ จำนวน 1 งาน
1 เม.ย.57
 
สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือความรู้ทั่วไปสำหรับทหารกองประจำการ 16000 เล่ม
11 มี.ค.57
 
สอบราคาซื้อและเช่าอุปกรณ์งานพัฒนาระบบ E-learning และ Website 7รายการ
18 ก.พ.57
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครี่องช่วยการศึกษา 10 รายการ
3 ม.ค.57
 
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยการศึกษา 40 รายการ
3 ม.ค.57
 
สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องประชุม 112 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
16 ส.ค.56
 
สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องประชุม 138 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
16 ส.ค.56
 
สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องประชุมใหญ่ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 6 รายการ
30 ก.ค.56
 
สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมกราบพักทหาร 28 รายการ
30 ก.ค.56
 
สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องรับรอง 137 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 7 รายการ
30 ก.ค.56
 
สอบราคาซื้อวัสดุ 26 รายการ
24 ก.ค.56