:: การแจ้งเว็บไซต์ กระทู้ ข้อความ ที่มีผลกระทบต่อสถาบัน กองทัพ ความมั่นคงของประเทศ ::
  พบเห็นเว็บไซต์ กระทู้ หรือข้อความ ที่มีผลกระทบต่อสถาบัน กองทัพ หรือ การกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ กรุณาแจ้งข้อมูล เบาะแส ได้ที่
   
  • แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ยศ.ทร. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 3651 , 53651 , 53644