เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
English Language Course
  ทรัพยากรห้องสมุด

  หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ
หนังสือเกินกำหนดส่ง
  ตรวจสอบรายการยืม
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
  เสนอความต้องการหนังสือ
  รวม Link ทางทหาร
KMห้องสมุด ยศ.ทร.
  Linkห้องสมุดมหาวิทยาลัย(MOU)
รวมแหล่งข้อมูลฐานความรู้
 
ห้องสมุดเป็นดุจคลังแหล่งเรียนรู้ เป็นดั่งครูผู้ชี้ทางสว่างเอย
 

ขั้นตอนการสมัคสมาชิกThaiLIS
โครงการเครือข่ายห้องสมุด(ThaiLis)

 
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ : blogspot counter ตั้งแต่ 03/11/2552