โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

 

บันทึก ขออนุมัติให้นายทหารประทวนเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตร พจน.งป.60
 

นพจ. รุ่นที่ 1/60 ร่วมแปรอักษรเลข ๙ เพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สนามฟุตบอล รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 14 มี.ค.60
โดยมี น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. กำกับดูแลการแปรอักษร


พจน.งป.60 ร่วมแปรอักษรเลข ๙ เพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามฟุตบอล รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.59 โดยมี น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. กำกับดูแลการแปรอักษร
พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว รอง จก.ยศ.ทร.พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร.
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า
รุ่นที่ 2/60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร.
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า
รุ่นที่ 2/60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)
เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนพจ. รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.60 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมอบสิ่งของต่างๆ ให้แก่เด็กพิเศษ

บ้านครูบุญชู เมื่อ 4 ก.ค.60

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการฟังการวิจารณ์หลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการฟังการวิจารณ์หลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2

รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.นำคณะนักเรียนหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/60 พื้นที่สัตหีบ เยี่ยมชมกิจการบริษัท PTTLNG จำกัด อ.เมืองระยอง จว.ระยอง และเยี่ยมชมกิจการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

เมื่อ 23 มิ.ย.60

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.นำคณะนักเรียนหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/60 พื้นที่สัตหีบ เยี่ยมชมกิจการท่าเรือแหลมฉบัง อ.เมืองศรีราชา จว.ชลบุรี และเยี่ยมชมกิจการบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) อ.เมืองศรีราชา จว.ชลบุร

เมื่อ 22 มิ.ย.60

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะนักเรียนหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/60
พื้นที่พุทธมณฑล ศึกษาดูงานพื้นที่ตะวันออก และร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

กับนักเรียนหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/ุ60 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย.60

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำกำลังพล รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ร่วมทดสอบสมรรถภาพและร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนหลักสูตร นพจ.
รุ่นที่ 2/60 (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำกำลังพล รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล ร่วมทดสอบสมรรถภาพและร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนหลักสูตร นพจ.
รุ่นที่ 2/60 (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบ
เครื่องหมายนักเรียนปกครอง ให้กับนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/60 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึก รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบ
เครื่องหมายนักเรียนปกครอง ให้กับนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/60 พื้นที่พุทธมณฑล

ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีบวงสรวง และ

วางพวงมาลา พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร 19 พฤษภาคม ณ รร.พจ.ยศ.ทร.(พื้นที่สัตหีบ)

เมื่อ 19 พ.ค.60

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีบวงสรวง และ วางพวงมาลา

พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เนื่องในวันอาภากร 19 พฤษภาคม ณ รร.พจ.ยศ.ทร.(พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อ 19 พ.ค.60

การฝึกกระบี่ นพจ. รุ่นที่ 2/60 พื้นพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 8 พ.ค.60
การฝึกกระบี่ นพจ. รุ่นที่ 2/60 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.60
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบายและปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร
นพจ. รุ่นที่ 2/60 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.60

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร.

และนักเรียนหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2 งป.60 ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ รร.ชุมพลฯ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.60

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 2 พ.ค.60

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ.

รุ่นที่ 2/60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.60

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร.
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า
รุ่นที่ 1/60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)
เมื่อวันที่ 29 มี.ค.60
พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร เสธ.ยศ.ทร. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร.
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า
รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 29 มี.ค.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและนักเรียนหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ เยี่ยมชมศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 22 มี.ค.60 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและนักเรียนหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ เยี่ยมชมศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จว.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะนักเรียนหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/60
พื้นที่พุทธมณฑล และพื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรมการยิงปืน ทำนองรบหลัก ณ สนามยิงปืน ศรภ. รามอินทรา 17 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.60
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/60
พื้นที่พุทธมณฑล ศึกษาดูงานพื้นที่ตะวันออก เมื่อวันที่ 14 - 15 มี.ค.60
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ระหว่างนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/60 พื้นที่พุทธมณฑลและพื้นที่สัตหีบ ณ สนามฟุตบอล
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 14 มี.ค.60
 

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/60
พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 9 มี.ค.60 

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/60
พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 มี.ค.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/60
พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 มี.ค.60
 

พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. นำคณะราชการระดับสูงของ ยศ.ทร. พร้อมด้วย

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ในฐานะประธานอนุกรรมการสอบภาควิชาการสอบคัดบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ตรวจเยี่ยมการทำข้อสอบของนักเรียน โดยมีข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร. และนักเรียนหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/60 ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คุมสอบ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 มี.ค.60

น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคี ของนักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ
ณ สนามฟุตบอล รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 3 มี.ค.60
 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร
นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีวิทยากรจาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้ความรู้และทำการทดสอบ ณ สนามกีฬา รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 3 มี.ค.60
 
น.ท.สมพงษ์ สันติมาลัย หน.ปกครอง รร.พจ.ยศ.ทร. ทำการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคุมสอบภาควิชาการ การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่า ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับ นพจ. 1/60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 3 มี.ค.60
 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานอ่านโอวาท ของ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร. ครบ 114 ปี
ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 3 มี.ค.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำกำลังพล รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล ร่วมทดสอบสมรรถภาพและร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนหลักสูตร นพจ.
รุ่นที่ 1/60 ณ ลานฝึก รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 23 ก.พ.60
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบ
เครื่องหมายนักเรียนปกครอง ให้กับนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 21 ก.พ.60
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบ
เครื่องหมายนักเรียนปกครอง ให้กับนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 20 ก.พ.60
 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. รับแถวประจำสัปดาห์ของนักเรียนหลักสูตร
นักเรียนพันจ่า (นพจ.) รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ พร้อมการตรวจเครื่องแต่งกาย ณ ลานฝึกแถว หน้าอาคารเรียน 1 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 2 ก.พ.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. รับมอบนโยบาย จก.ยศ.ทร. ให้มีการฝึกท่ากระบี่
เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา โดยมี น.ต.เริงณรงค์ จาละ ครูปกครอง แผนกปกครอง รร.พจ.
ยศ.ทร. เป็นวิทยากร ให้กับนักเรียนหลักสูตรนักเรียนพันจ่า (นพจ.) รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นทีสัตหีบ) เมื่อวันที่ 30 ม.ค.60
 
การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนพันจ่า (นพจ.) รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ
ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบายและปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร
นพจ. รุ่นที่ 1/60 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.60
 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 25 ม.ค.60 

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.60

การสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร พจน. และนพจ. ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี เมื่อวันที่ 9 - 10 ม.ค.60
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
และปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม
รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.59
 
น.อ.ชีวิน หวังในธรรม รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
และปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.59
 
พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าถวายจตุปัจจัย ณ วัดสามัคคีบรรพต อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.59 
น.อ.ปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการรับฟังการวิจารณ์
หลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.59
 
น.อ.ปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ได้จัดให้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ ร่วมบริจาค ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.59 
น.อ.ปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ นย. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.59 
น.อ.ปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ ร.ล.อ่างทอง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล กับพื้นที่สัตหีบ ณ สนามฟุตบอล รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.59 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศฝท.ยศ.ทร.
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.59
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ ร.ล.อ่างทอง ท่าเรือแหลมเทียน ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.59
 
น.อ.ปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีวิทยากรจาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การทดสอบ ณ อาคารพลศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.59 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ เยี่ยมชมศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี น.อ.ชวเลิศ เลขะวัฒนะ ผบ.ฉก.ทพ.นย. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.59 
พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ หน.คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
ได้กรุณาให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล
ที่ทหารเรือควรรู้ ให้กับ พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ โดยมี น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. พร้อมด้วยคณะข้าราชการให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.59
 
ยศ.ทร. ได้อนุมัติให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร
โดย พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ ยศ.ทร.
พร้อมด้วย น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ร่วมพิธี ณ ห้องบริพัตร ชั้น 5 อาคาร สรส.ยศ.ทร.
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.59
 

ยศ.ทร. ได้อนุมัติให้ประกอบพิธีตักบาตรถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เนื่องใน
พิธ
ีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช โดยมี น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร. และ พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคาร สรส.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.59
 

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ เยี่ยมชมศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี เมื่อวันที่ 30 พ.ย.59
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ เยี่ยมชมศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ กปช.จต. จว.จันทบุรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย.59 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล เยี่ยมชมศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี เมื่อวันที่ 30 พ.ย.59 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ได้จัดให้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล โดยมีข้าราชการ ยศ.ทร. และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ร่วมบริจาค ณ บริเวณหน้าพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่พุทธมณฑล) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. มารับบริจาค
เมื่อวันที่ 23 พ.ย.59
 
ยศ.ทร.ได้จัดให้มีกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ตามมติคณะรัฐมนตรี โดย น.อ.ปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรมโดยการกล่าวนำร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณทำความดี
และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ) ในวันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 0800
 
ยศ.ทร.ได้จัดให้มีกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของ ยศ.ทร. พร้อมด้วย พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ร่วมกิจกรรมโดยการกล่าวนำร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณทำความดี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หน้าเสาธง อาคาร บก.ยศ.ทร. ในวันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 0800 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนหลักสูตรพันจ่านักเรียน งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล
ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 16 พ.ย.59
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. จัดให้มีกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับ
ข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร. และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล โดยมีวิทยากรจาก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ให้ความรู้และทดสอบ ณ รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 16 พ.ย.59
 
รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) ได้ดำเนินการฝึกการใช้ท่ากระบี่สำหรับพิธีทางศาสนา ให้กับ พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ ตามสั่งการ พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร เสธ.ยศ.ทร. ที่กรุณามีดำริ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 
พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร เสธ.ยศ.ทร. ได้กรุณามีสั่งการให้ข้าราชการ นักศึกษา วทร.ยศ.ทร. นทน.หลักสูตรต่าง ๆ และ พจน. เข้ารับการฝึกท่ากระบี่ในการร่วมพิธีทางศาสนา โดยมี น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบหมายให้ น.ต.เริงณรงค์ จาละ ครูปกครอง
แผนกปกครอง รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นผู้บรรยายการฝึก ฯ ณ ห้องบริพัตร อาคาร สรส.ยศ.ทร. และห้อง 503 อาคาร สรส.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะนักเรียนหลักสูตรพันจ่านักเรียน ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล และพื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรมการยิงปืน ทำนองรบหลัก ณ สนามยิงปืน ศรภ. รามอินทรา 17 เมื่อวันที่ 7 พ.ย.59 

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ได้กรุณามอบของที่ระลึกให้กับพลทหารสังกัดกำลังพลของ รร.พจ.ยศ.ทร. ที่ปลดทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.59

ข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ร่วมลงนามถวายความอาลัย
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคาร สรส.ยศ.ทร.
เมื่อวันที่ 27 ต.ค.59
น.อ.ปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ
และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ ร่วมลงนามถวายความอาลัย
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.
เมื่อวันที่ 27 ต.ค.59
 
น.อ.ปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักเรียนปกครองบังคับบัญชา หลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 27 ต.ค.59 
พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ รอง เสธ.ทร. และ พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร.
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร., น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. และ ประชาชน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกาะแก้ว ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 ต.ค.59
 
ข้าราชการ และทหาร รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม 7 บท ภาวนาอธิฐานจิต
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ โถงชั้นล่าง
อาคาร สรส.ยศ.ทร. ทุกวัน เวลา 1909
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักเรียนปกครองบังคับบัญชา หลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 19 ต.ค.59 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบายการศึกษาอบรมให้กับ
นักเรียนหลักสูตร พจน. ประจำปี งป.60 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 14 ต.ค.59
 
น.อ.ปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตร พจน. ประจำปี งป.60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 5 ต.ค.59
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน.ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 5 ต.ค.59
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง รอง ผอ.สบพ.กพ.ทร. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และส่งมอบหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ให้กับ น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ในพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.59
 

ชมกิจกรรมย้อนหลัง รร.พจ.ยศ.ทร. ประจำปี งป.59

ข่าวและประชาสัมพันธ์
ตารางสอนหลักสูตร พจน. งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล
ตารางสอนหลักสูตร พจน. งป.60 พื้นที่สัตหีบ
บันทึก อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนา ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปี งป.60
บันทึกขออนุมัติการศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.พจ.ยศ.ทร. ประจำปี งป.60
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. (ตามคำสั่ง ทร. ที่ 299/2557 ลง 13 ต.ค.57 [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]