ผู้เยี่ยมชมคนที่  Free Web Counter

 

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ รร.พจ.ยศ.ทร.

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
การสัมมนาการพัฒนาการศึกษาหลักสูตร พจน.และ นพจ. งป.57
พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การวิจารณ์หลักสูตร/ปัจฉิมนิเทศ นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การฟังบรรยายธรรม นพจ.รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การฟังสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ น.ท.สัมพันธ์ สุภาพร
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
การวิจารณ์หลักสูตร/ปัจฉิมนิเทศ นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนจ่า ประจำปีการศึกษา 2557
การเยี่ยมชมหน่วย กปช.จต. (ค่ายตากสิน) นพจ. ห้อง 2 รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การชมกิจการนอกหน่วย นพจ. ห้อง 2 รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การบรรยาย เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การอบรมกรรมการคุมสอบรับสมัครนักเรียนจ่า ประจำปี งป.57
การเยี่ยมชมหน่วย กปช.จต. (ค่ายตากสิน) นพจ. ห้อง 3 รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การชมกิจการนอกหน่วย นพจ. ห้อง 3 รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร. ของ นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
การแถวฟังคำกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร.
ของ นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การบริจาคโลหิต นพจ.รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการดูงานนอกหน่วย นพจ.ห้องที่ 1 รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการดูงานนอกหน่วย นพจ.ห้องที่ 2 รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมกีฬารวมสองพื้นที่ นพจ. รุ่นที่ 1/57
กิจกรรมการดูงานนอกหน่วย นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การชมกิจการนอกหน่วย นพจ. ห้อง 3 รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การชมกิจการนอกหน่วย นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการแข่งขันกีฬารวม นพจ. รุ่นที่ 1/57
การบริจาคโลหิต นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การเยี่ยมชมหน่วย กปช.จต. (ค่ายตากสิน) นพจ. ห้อง 1 รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การชมกิจการนอกหน่วย นพจ. ห้อง 1รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
งานทำบุญครบรอบ 17 ปี วันถึงแก่อนิจกรรม พล.ร.อ.ประพัฒน์ กฤษณจันทร์
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
การดูสถานที่สอบภาควิชาการ นรจ.ประจำปี งป.57
กิจกรรมการแถวประจำสัปดาห์ นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการแข่งขันเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ พื้นที่สัตหีบ
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบาย นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการแถวประจำสัปดาห์ นพจ. รุ่นที่่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการละลายพฤติกรรม นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้้นที่สัตหีบ
   
   
ข่าวและประชาสัมพันธ์
รายชื่อห้องเรียนหลักสูตร นพจ. ประจำปี งป.57 [คลิ๊กที่นี่ ]
ขออนุมัติแผนเปิด-ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. นพจ. ปฐมนิเทศนายทหารใหม่, พันจ่าใหม่ ประจำปี งป.57
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม จก.ยศ.ทร. [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]