โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. กำหนดให้กำลังพลร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส.
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบายเปิดหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
การเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
การเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
การปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
การเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา รร.พจ.ยศ.ทร. ครบรอบ 60 ปี 4 ส.ค.57
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.พจ.ยศ.ทร. 4 ส.ค.57
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.57
พื้นที่สัตหีบ
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.57
พื้นที่พุทธมณฑล
การดูงานของ นักเรียน หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.57 พื้นที่พุทธมณฑล
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. พบนักเรียน หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.57
กิจกรรมการดูงาน หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.57 (พื้นที่สัตหีบ)
กิจกรรมการดูงาน หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.57 (พื้นที่สัตหีบ)
กิจกรรมแข่งขันกีฬา หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.57 (พื้นที่สัตหีบ)
จก.ยศ.ทร. กรุณาตรวจเยี่ยม รร.พจ.ยศ.ทร.

 

การแถวประจำสัปดาห์ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล
การจัดงาน KM DAY 2014 ของ รร.พจ.ยศ.ทร.
พิธีสักการะพระรูปเสด็จเตี่ย (พื้นที่พุทธมณฑล)
พิธีสักการะพระรูปเสด็จเตี่ย (พื้นที่สัตหีบ)
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ งป.๕๗ (พื้นที่สัตหีบ)
การประชุมการจัดองค์ความรู้ รร.พจ.ยศ.ทร.
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ตารางสอนนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/57 (พื้นที่พุทธมณฑล) รุ่นที่ 2/57 (พื้นที่พุทธมณฑล)
ตารางสอนนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/57 (พื้นที่สัตหีบ) รุ่นที่ 2/57 (พื้นที่สัตหีบ)
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป.57 รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล,
รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล, รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ, รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
บันทึก ฯ อนุมัติแผนเปิด - ปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน นักเรียนพันจ่า หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ และปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป. 58
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติแผนเปิด-ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. นพจ. ปฐมนิเทศนายทหารใหม่, พันจ่าใหม่ ประจำปี งป.57
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม จก.ยศ.ทร. [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]