ผู้เยี่ยมชมคนที่  Free Web Counter

 

จก.ยศ.ทร. กรุณาตรวจเยี่ยม รร.พจ.ยศ.ทร.
การแถวประจำสัปดาห์ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล
การจัดงาน KM DAY 2014 ของ รร.พจ.ยศ.ทร.
พิธีสักการะพระรูปเสด็จเตี่ย (พื้นที่พุทธมณฑล)
พิธีสักการะพระรูปเสด็จเตี่ย (พื้นที่สัตหีบ)
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ งป.๕๗ (พื้นที่สัตหีบ)
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.57
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
การวิจารณ์หลักสูตร/ปัจฉิมนิเทศ นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
การวิจารณ์หลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการดูงาน นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการดูงาน นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการเล่นกีฬารวมสองพื้นที่ นพจ. รุ่นที่ 2/57
กิจกรรมการดูงาน นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการดูงาน นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมบริจาคโลหิต นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมกีฬารวม นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมกีฬารวม นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมบริจาคโลหิต นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
การประชุมการจัดองค์ความรู้ รร.พจ.ยศ.ทร.
กิจกรรม ทร.รักษ์สุขภาพ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมวันอาภากร รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมบวงสรวงและวางพวงมาลา วันอาภากร
กิจกรรมวันอาภากร รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบาย นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
พิธีสักการะพระรูปเสด็จเตี่ย นพจ.รุ่นที่ 2/57 พื้ันที่พุทธมณฑล
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
พิธีสักการะพระรูปเสด็จเตี่ย นพจ.รุ่นที่ 2/57 พื้ันที่สัตหีบ
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
การทำสัญญารับ นรจ. ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ รร.พจ.ยศ.ทร.
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
การสัมมนาการพัฒนาการศึกษาหลักสูตร พจน.และ นพจ. งป.57
พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.57 (พื้นที่พุทธมณฑล และพื้นที่สัตหีบ)
ตารางสอนนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ งป.57 (พื้นที่พุทธมณฑล)
ตารางสอนนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ งป.57 (พื้นที่สัตหีบ)
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
รายชื่อ นพจ.รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล ห้องเรียน 1 [คลิ๊กที่นี่] ห้องเรียน 2 [คลิ๊กที่นี่] ห้องเรียน 3 [คลิ๊กที่นี่]
รายชื่อ นพจ.รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ ห้องเรียน 1 [คลิ๊กที่นี่] ห้องเรียน 2 [คลิ๊กที่นี่] ห้องเรียน 3 [คลิ๊กที่นี่]
รายชื่อนักเรียนหลักสูตร นพจ. ประจำปี งป.57 เพิ่มเติม จำนวน 4 นาย [คลิ๊กที่นี่ ]
รายชื่อห้องเรียนหลักสูตร นพจ. ประจำปี งป.57 [คลิ๊กที่นี่ ]
ขออนุมัติแผนเปิด-ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. นพจ. ปฐมนิเทศนายทหารใหม่, พันจ่าใหม่ ประจำปี งป.57
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม จก.ยศ.ทร. [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]