วิสัยทัศน์ โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่  Free Web Counter

 

กิจกรรมการดูงาน หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.57 (พื้นที่สัตหีบ)
กิจกรรมแข่งขันกีฬา หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.57 (พื้นที่สัตหีบ)
จก.ยศ.ทร. กรุณาตรวจเยี่ยม รร.พจ.ยศ.ทร.

 

การแถวประจำสัปดาห์ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล
การจัดงาน KM DAY 2014 ของ รร.พจ.ยศ.ทร.
พิธีสักการะพระรูปเสด็จเตี่ย (พื้นที่พุทธมณฑล)
พิธีสักการะพระรูปเสด็จเตี่ย (พื้นที่สัตหีบ)
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ งป.๕๗ (พื้นที่สัตหีบ)
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.57
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
การวิจารณ์หลักสูตร/ปัจฉิมนิเทศ นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
การวิจารณ์หลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการดูงาน นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการดูงาน นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการเล่นกีฬารวมสองพื้นที่ นพจ. รุ่นที่ 2/57
กิจกรรมการดูงาน นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการดูงาน นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมบริจาคโลหิต นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมกีฬารวม นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมกีฬารวม นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมบริจาคโลหิต นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
การประชุมการจัดองค์ความรู้ รร.พจ.ยศ.ทร.
กิจกรรม ทร.รักษ์สุขภาพ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมวันอาภากร รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมบวงสรวงและวางพวงมาลา วันอาภากร
กิจกรรมวันอาภากร รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบาย นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
พิธีสักการะพระรูปเสด็จเตี่ย นพจ.รุ่นที่ 2/57 พื้ันที่พุทธมณฑล
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
พิธีสักการะพระรูปเสด็จเตี่ย นพจ.รุ่นที่ 2/57 พื้ันที่สัตหีบ
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
การทำสัญญารับ นรจ. ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ รร.พจ.ยศ.ทร.
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
การสัมมนาการพัฒนาการศึกษาหลักสูตร พจน.และ นพจ. งป.57
พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นพจ. รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.57 (พื้นที่พุทธมณฑล และพื้นที่สัตหีบ)
ตารางสอนนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ งป.57 (พื้นที่พุทธมณฑล)
ตารางสอนนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ งป.57 (พื้นที่สัตหีบ)
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
รายชื่อ นพจ.รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล ห้องเรียน 1 [คลิ๊กที่นี่] ห้องเรียน 2 [คลิ๊กที่นี่] ห้องเรียน 3 [คลิ๊กที่นี่]
รายชื่อ นพจ.รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ ห้องเรียน 1 [คลิ๊กที่นี่] ห้องเรียน 2 [คลิ๊กที่นี่] ห้องเรียน 3 [คลิ๊กที่นี่]
รายชื่อนักเรียนหลักสูตร นพจ. ประจำปี งป.57 เพิ่มเติม จำนวน 4 นาย [คลิ๊กที่นี่ ]
รายชื่อห้องเรียนหลักสูตร นพจ. ประจำปี งป.57 [คลิ๊กที่นี่ ]
ขออนุมัติแผนเปิด-ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. นพจ. ปฐมนิเทศนายทหารใหม่, พันจ่าใหม่ ประจำปี งป.57
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม จก.ยศ.ทร. [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]