โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

 

 

บันทึก ขออนุมัติให้นายทหารประทวนเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตร พจน.งป.61
 

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ
และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่สัตหีบ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ
ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อวันที่ 20 พ.ย.60
 

ข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร. และนักเรียน หลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล

แถวรับฟังสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ร่วมกับข้าราชการของ ยศ.ทร.
ณ หน้าบก.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักเรียนหลักสูตร พจน. งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ โรงพลศึกษา 1
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียน
หลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่สัตหีบ ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ โรงพลศึกษา 1
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียน
หลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่สัตหีบ แถวรับฟังสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ
20 พ.ย.60 ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60
 

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยมีคณะวิทยากรจาก พร.
มาให้คำแนะนำและให้ความรู้ พร้อมทั้งเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.61

ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 8 พ.ย.60

กพ.ทร. จัดการสัมมนาการใช้ระบบ HRMISS ในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่
ประเมินของหน่วยพื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.60 - 3 พ.ย.60
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการมอบเครื่องหมายประธาน
พจน., รองประธาน พจน., หัวหน้าห้องเรียน พจน. และรองหัวหน้าห้องเรียน พจน. ประจำปี
งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่
30 ต.ค.60
 

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.เป็นประธานในการมอบเครื่องหมายประธาน พจน., รองประธาน พจน., หัวหน้าห้องเรียน พจน. และรองหัวหน้าห้องเรียน พจน.

ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธฑล ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) 
เมื่อวันที่ 20 ต.ค.60

กิจกรรม ICE BREAKING ให้กับนักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61

พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. จัดกำลังพลและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. ประจำปี งป.61 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต ครบ 1 ปี ณ รร.พจ.ยศ.ทร. หน้าห้องเรียนรวม ชั้น 3 เมื่อ 12 ต.ค.60
พ.จ.อ.มนู วงศ์อนันต์ เสมียนกองบังคับการ รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นวิทยากรในกิจกรรม
ICE BREAKING ให้กับนักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ
ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานนำคณะข้าราชการ
นักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ และทหารกองประจำการ ร่วม
พิธีถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการสักการะศาล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. ของนักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี
งป.61 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการให้โอวาทและมอบนโยบาย
ให้กับนักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม
อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 9 ต.ค.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2
รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 5 ต.ค.60
 

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน (พจน.) ประจำปี งป.61

ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 5 ต.ค.60

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.(ท่านเก่า) ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และส่งมอบหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.

ให้แก่ น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.(ท่านใหม่) ในพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.59
 

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.60 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมให้คะแนนการฝึกการใช้ท่ากระบี่ของนักเรียน
หลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมให้คะแนนการฝึกการใช้ท่ากระบี่ของนักเรียน
หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/60 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.60
ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี งป. 60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 30 ส.ค.60  
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.60 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.60 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 28 ส.ค.60 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.60 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมให้คะแนนการฝึกการใช้ท่ากระบี่ของนักเรียน
หลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม และให้คะแนนการฝึก
การใช้ท่ากระบี่ของนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ
ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 24 ส.ค.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อ 23 ส.ค.60 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.60 ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 21 ส.ค.60 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.60 ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 21 ส.ค.60 
พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและ
ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.60 พื้นที่สัตหีบ
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและ
ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียน
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.60 ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จว.ระยอง เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60
 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จว.ราชบุรี และ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 ส.ค.60 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีทางศาสนา และมอบทุนการศึกษา
ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.พจ.ยศ.ทร. ครบรอบ 63 ปี เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60
 
รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมจัดงาน KM Day ยศ.ทร. 2017 สร้างฐานความรู้
ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ณ ห้องบริพัตร ชั้น 5 อาคาร สรส. เมื่อวันที่ 25 ก.ค.60
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง รอง ผอ.สบพ.กพ.ทร. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และส่งมอบหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ให้กับ น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ในพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.59
 

ชมกิจกรรมย้อนหลัง รร.พจ.ยศ.ทร. ประจำปี งป.59

ข่าวและประชาสัมพันธ์

รายชื่อและประวัตินักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61
พื้นที่พุทธมณฑล และพื้นที่สัตหีบ

ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. (ตามคำสั่ง ทร. ที่ 299/2557 ลง 13 ต.ค.57 [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]