โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. กำหนดให้กำลังพลร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส.
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบายเปิดหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
การเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
การเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล
การปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
การเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล
การเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา รร.พจ.ยศ.ทร. ครบรอบ 60 ปี 4 ส.ค.57
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.พจ.ยศ.ทร. 4 ส.ค.57
ข่าวและประชาสัมพันธ์
รายชื่อ พจน. ประจำปี งป.58 เตรียมเข้ารับการอบรมที่ รร.พจ.ยศ.ทร.
ตารางสอนนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/57 (พื้นที่พุทธมณฑล) รุ่นที่ 2/57 (พื้นที่พุทธมณฑล)
ตารางสอนนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/57 (พื้นที่สัตหีบ) รุ่นที่ 2/57 (พื้นที่สัตหีบ)
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป.57 รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล,
รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล, รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ, รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
บันทึก ฯ อนุมัติแผนเปิด - ปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน นักเรียนพันจ่า หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ และปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป. 58
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติแผนเปิด-ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. นพจ. ปฐมนิเทศนายทหารใหม่, พันจ่าใหม่ ประจำปี งป.57
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม จก.ยศ.ทร. [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]