กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

น.อ.ภานุ  รัตนนันทวาที  รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร อส. รุ่นที่ 52 ดูกิจการ ณ บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ต. บางปูใหม่ อ.เมือง จว.สมุทรปราการ โดยมี คุณชัยณรงค์  โชควงศ์วรัณ  ผู้จัดการโรงงาน บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การต้อนรับ เมื่อ 21 ต.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ท.เคารพ  แหลมคม  จก.ยศ.ทร. เข้าให้โอวาท นทน.หลักสูตร อส. รุ่นที่ 52 เมื่อ 18 ต.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ  
พลเรือโท ศุภเศรษฐ์  ศิริสังข์ไชย รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกร่วม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้รหัสการฝึก "ยุทธเสนา 62" วิทยาลัยเสนาธิการทหาร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ณ นงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์  สวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรีชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สิทธิชัย  ต่างใจ  ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ 79 มอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนสัตหีบ สังกัดฐานทัพสัตหีบและสังกัดกองเรือยุทธการ และโรงเรียนวัดนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ส.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สิทธิชัย  ต่างใจ  ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนวิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า (เขากรมหลวงชุมพร) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เพื่อถวายสักการะ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ 79 และกำลังพลตามคำสั่งการฝึกร่วม วสท.ฯ ของ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อ 16 ส.ค.62ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สิทธิชัย  ต่างใจ  ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ 79 เข้าร่วมการฝึกร่วม “ยุทธเสนา 62” ระหว่างวันที่ 16 - 21 ส.ค.62 ณ พื้นที่การฝึก จว.ชลบุรี อาคารนงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และอาคารฝึกร่วม (ม้าแดง) กองการบินทหารเรือ จว.ระยอง ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สิทธิชัย  ต่างใจ  ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562 “ยุทธเสนา 62” เมื่อ 2 ส.ค.62 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนา คุณลักษณะของนายทหารนักเรียนให้มีความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สิทธิชัย ต่างใจ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ 79 ดูกิจการ และ ศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 5 ก.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สิทธิชัย ต่างใจ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ 79 ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิ.ย.62 ชมภาพบรรยากาศ  
นทน.รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๙ ศึกษาดูกิจการในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6 – 15 มี.ค. 62 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐเกาหลี ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สิทธิชัย ต่างใจ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ได้มอบหมายให้ น.อ.พีระพล  ใบกว้าง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะ นทน.อส. รุ่นที่ 51 ดูกิจการ ณ บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ต. บางปูใหม่ อ.เมือง จว.สมุทรปราการ โดยมี คุณชัยณรงค์ โชควงศ์วรัณ  ผู้จัดการโรงงาน บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การต้อนรับ เมื่อ 13 มี.ค.62 ชมภาพบรรยากาศ  
นทน.อส. รุ่นที่ 51 ศึกษาดูกิจการในต่างประเทศ 5 วัน ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 1 มี.ค.62 ณ กรุงปักกิ่ง และ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ชมภาพบรรยากาศ  
นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 79 จัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับ ตำรวจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 องค์กร (ทหารเรือและตำรวจ) ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับแสนอบอุ่น จากคณะนายตำรวจในพื้นที่ จว.ขอนแก่น ชมภาพบรรยากาศ  
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตหนองคายแสดงการสาธิตยุทโธปกรณ์ และยุทธวิธี แก่คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุ่น 79 เนื่องในโอกาสดูกิจการ และ ศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ นรข.เขตหนองคาย เมื่อ 7 ม.ค.62ชมภาพบรรยากาศ 
พล.ร.ต.สิทธิชัย ต่างใจ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ 79 วิ่งศึกษาภูมิประเทศ  รอบคูเมือง เชียงใหม่ จว.เชียงใหม่  เพื่อสร้างความรักและสามัคคี เป็นหมู่คณะ เมื่อ 29 พ.ย.61ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สิทธิชัย ต่างใจ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ 79 เข้าศึกษาดูกิจการ ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ โดยมีนายไพรัช ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป เมื่อ 28 พ.ย.61ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สิทธิชัย ต่างใจ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ 79 ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้แก่นักเรียน โรงเรียน บ้านน้ำด้วน ตำบล วังหิน อำเภอเมืองตาก จว.ตาก เมื่อ 27 พ.ย.61ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.สิทธิชัย ต่างใจ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ 79 ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคเหนือ ณ ศูนย์ซ่อมอากาศยานตาคลี อ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ โดยมี น.อ.อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน 4 เป็นผู้ให้การต้อนรับ เมื่อ 26 พ.ย.61ชมภาพบรรยากาศ 
พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. กล่าวทักทายให้กำลังใจ ทีมไตรกีฬาของ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่น 79 ประกอบด้วย น.ต.พุทธิพิพัฒน์ ศรีจันทร์บุญ (ราชนาวีไทย), น.ต.Byungkon Kang (Republic of Korea) และ น.ต.Cui Jie (China) ผลการแข่งขันประเภททีม ทีม นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุ่น 79 ได้ลำดับที่ 20 จากทั้งหมด 209 ทีม เมื่อ 16 ธ.ค.61ชมภาพบรรยากาศ 
นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 79 แถวรับฟังสาร พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ เมื่อ 20 พ.ย.61ชมภาพบรรยากาศ  
น.อ.รศ.นเรศ  เพ็ชรนิน รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะ นทน.อส. รุ่นที่ 51 ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักเรียน โรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.ท.เดชาวัตร ว่องไว ครูใหญ่โรงเรียน ตชด. อาโอยาม่า และคณะเป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นคณะได้เดินทางไปศึกษาดูกิจการ ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.อ.อรรณพ ธัชยะพงษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ได้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61  ชมภาพบรรยากาศ  
น.อ.รศ.นเรศ  เพ็ชรนิน รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วสันต์  จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม ผู้บรรยายเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการน้ำ” และ พล.ร.ต.อานนท์  วายวานนท์ ที่ปรึกษาสถานีวัดความสั่นสะเทือน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บรรยายเกี่ยวกับ “ภารกิจของสถานีวัดความสั่นสะเทือน"  ให้แก่ นทน.อส. รุ่นที่ 51 ซึ่งในช่วงค่ำ นทน. ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “Colorful & Blue Jeans NSOC 51 Night” ณ ห้อง Royal Orchid Balloon โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พ.ย.61ชมภาพบรรยากาศ   
น.อ.รศ.นเรศ  เพ็ชรนิน รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะ นทน.อส. รุ่น 51 เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง และศึกษาดูกิจการ ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายไพรัช ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 7 พ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ   
น.อ.รศ.นเรศ  เพ็ชรนิน รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะ นทน.อส. รุ่นที่ 51 ศึกษาดูกิจการ ณ กองกำลังนเรศวร ค่ายวชิระปราการ อ.เมือง จ.ตาก โดยมี พ.อ.แสวง  ปากันทะ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 1 และคณะเป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นคณะได้ไปศึกษาดูกิจการ ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก โดยมี นายพงษ์เทพ  จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ด้านการบริหาร ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สิทธิชัย ต่างใจ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ได้มอบหมายให้ น.อ.รศ.นเรศ เพ็ชรนิน รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะ นทน.อส. รุ่นที่ 51 ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคเหนือ ณ ศูนย์ซ่อมอากาศยานตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมี พล.อ.อ.สุทัศน์ แสงเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นคณะเดินทางได้ไปสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61  ชมภาพบรรยากาศ  
น.อ.อุดมศักดิ์ ผาสุข รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร.สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำนวน ๒๐ นาย เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุป รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๑ ชมภาพบรรยากาศ  

หลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 52

 

หลักสูตรเสนาธิการฯ รุ่นที่ 80

 

นักเรียน รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  • หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นต่าง ๆ [คลิก]
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นต่าง ๆ [คลิก]
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 2 ภาษา รุ่นต่าง ๆ [คลิก]