กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

น.อ.อุดมศักดิ์ ผาสุข รอง ผบ.รร.สธ.ทร. ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อส.๕๑ สัมพันธ์ ของ นทน.หลักสูตร อส. รุ่นที่ ๕๑ ณ อาคารโรงพลศึกษา ยศ.ทร. เมื่อ ๓๑ ต.ค.๖๑ ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สิทธิชัย ต่างใจ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. และคณะอาจารย์ เจ้าเยี่ยม น.ท.จิรพัชร ดีจำเนียร นทน.หลักสูตร อส. รุ่นที่ ๕๑ ที่เข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่ง ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ ๒๖ ต.ค.๖๑ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ปธ.คปษ.ทร. ผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๕๑ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๙ และหลักสูตรต่าง ๆ ของ ยศ.ทร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๑ ชมภาพบรรยากาศ   
นายทหารนักเรียนหลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๘ ร่วมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง รร.สธ. เหล่าทัพ โดย รร.สธ.ทบ. เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๙ มิ.ย.๖๑ โดยมีการจัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ การแข่งขันกีฬาระหว่าง รร.สธ. เหล่าทัพ และ กิจกรรมงานเลี้ยง ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. ราชการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พ.ค.๖๑ ชมภาพบรรยากาศ  
น.อ.อุดมศักดิ์ ผาสุข รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร.สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำนวน ๒๐ นาย เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุป รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๑ ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในกิจกรรม International Day ๒๐๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม บริพัตร อาคาร สรส. และจัดแสดงนิทรรศการของแต่ละประเทศ ณ ห้องเมสสัญญาบัตร เมื่อ ๕ มี.ค.๖๑ ชมภาพบรรยากาศ  
ข้าราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. และ นทน.หลักสูตร อส. ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร. ครบ ๑๑๕ ปี ( ๓ มี.ค.๖๑ )ณ โถงชั้นล่างอาคาร สรส. เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๑ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เป็นประธานกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. และ นทน.หลักสูตร อส. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๑ ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.วุฒิชัย  สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.นำคณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๘ ไปทัศนศึกษาสภาพภูมิประเทศทางยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ๑๘ - ๒๓ ธ.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ 
นายทหารนักเรียนหลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๘ และหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๕๐ เข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง เมื่อ ๒๕ ธ.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
น.อ.อุดมศักดิ์ ผาสุก รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๕๐ ไปทัศนศึกษาสภาพภูมิประเทศทางยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก ระหว่าง ๑๘ - ๒๒ ธ.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตร รร.สธ.ทร. ร่วมงานเลี้่ยงรับรอง บนเรือฝึกนักเรียนทำการจีน ณ ท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ  
นายทหารนักเรียนหลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๘ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เมื่อ ๓ พ.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๘ ไปทัศนศึกษา สภาพภูมิประเทศทางยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ระหว่าง ๒๙ ต.ค. - ๓ พ.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ  
นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๗ ศึกษาดูกิจการในต่างประเทศ ๗ วัน ในกรอบประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศเอเชีย เครือรัฐออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.วุฒิชัย  สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เดินทางไปร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา เสธ.สัมพันธ์ ๖๐ ของ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๗ ณ. สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.วุฒิชัย  สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.จุมพล  ลุมพิกานนท์ หน.คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในโอกาสบรรยายพิเศษให้ นทน.รร.สธ.ทร. เรื่อง ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ. ห้องเรียน รร.สธ.ทร. เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ  
น.อ.อุดมศักดิ์ ผาสุข รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๗ ไปทัศนศึกษา สภาพภูมิประเทศทางยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. และ นทน.รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๗ จัดพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี พล.ร.ท. ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีตามโครงการสร้างกุศล ฯ จัดทำเหรียญเสด็จเตี่ย รุ่น เสธ.ทร. ๗๗ ณ บริเวณหน้า บก.ยศ.ทร. เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๗ ไปทัศนศึกษา สภาพภูมิประเทศทางยุทธศาสตร์ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ เม.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำข้าราชการและลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. สรงน้ำพระ หน้า บก.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ให้โอวาท นทน.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๗ เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. มอบข้าวสาร ไข่ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๔๙ หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๖๗ และหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๔๐ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคาร สรส.ยศ.ทร. เมื่อ ๑๐ มี.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   

หลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 51

หลักสูตรเสนาธิการฯ รุ่นที่ 79

นักเรียน รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  • หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นต่าง ๆ [คลิก]
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นต่าง ๆ [คลิก]
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 2 ภาษา รุ่นต่าง ๆ [คลิก]