กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๗ ศึกษาดูกิจการในต่างประเทศ ๗ วัน ในกรอบประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศเอเชีย เครือรัฐออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.วุฒิชัย  สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เดินทางไปร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา เสธ.สัมพันธ์ ๖๐ ของ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๗ ณ. สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.วุฒิชัย  สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.จุมพล  ลุมพิกานนท์ หน.คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในโอกาสบรรยายพิเศษให้ นทน.รร.สธ.ทร. เรื่อง ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ. ห้องเรียน รร.สธ.ทร. เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ  
น.อ.อุดมศักดิ์ ผาสุข รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๗ ไปทัศนศึกษา สภาพภูมิประเทศทางยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. และ นทน.รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๗ จัดพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี พล.ร.ท. ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีตามโครงการสร้างกุศล ฯ จัดทำเหรียญเสด็จเตี่ย รุ่น เสธ.ทร. ๗๗ ณ บริเวณหน้า บก.ยศ.ทร. เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตร รร.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๗ ไปทัศนศึกษา สภาพภูมิประเทศทางยุทธศาสตร์ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ เม.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. นำข้าราชการและลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. สรงน้ำพระ หน้า บก.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ให้โอวาท นทน.สธ.ทร. รุ่นที่ ๗๗ เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. มอบข้าวสาร ไข่ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๔๙ หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๖๗ และหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๔๐ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคาร สรส.ยศ.ทร. เมื่อ ๑๐ มี.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ   

หลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 50

หลักสูตรเสนาธิการฯ รุ่นที่ 78

นักเรียน รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  • หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นต่าง ๆ [คลิก]
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นต่าง ๆ [คลิก]
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 2 ภาษา รุ่นต่าง ๆ [คลิก]