พล.ร.อ. นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 50 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 78 และหลักสูตรเพิ่มวิชา รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 20 ก.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพิ่มเติมตามระเบียบวิทยาลัยการทัพเรือ และมอบใบแสดงผลการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคาร สรส. เมื่อ 20 ก.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม TED Talks “รวมพลคนพูดเท็ด วทร.50” การพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ณ ห้องเรียน วทร. เมื่อ 22 ส.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิม และ
ฟังบรรยายสรุป ศปก.ทร. จากนั้นผู้แทนนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 แถลงผลการสัมมนา “การจัดทำยุทธศาสตร์และการกำหนดกำลังรบ” ณ ห้องประชุม ศปก.ทร. เมื่อ 6 ส.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 ร่วมกิจกรรม วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โดยจัดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬา รร.นนก. เมื่อ 3 - 4 ก.ค.61 และเสวนาวิชาการ ณ ห้องชัยพฤกษ์ รร.นนก. เมื่อ 5 ก.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน โดยได้รับเกียรติจาก นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อ 27 มิ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ  
นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจการเรียนการสอนของหลักสูตร วทร. โดยได้ร่วมฟังและสังเกตการณ์ การอภิปรายสงครามกรีกของนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 โดยมี พล.ร.อ.วีรพล วรานนท์ อดีต ผช.ผบ.ทร.และ ครูประจำหลักสูตร วทร. พร้อมด้วย พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. และ ผบ.วทร.ยศ.ทร.ให้การต้อนรับ ณ ห้องสัมมนา วทร.เมื่อ 22 มิ.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ
นาย ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี กรุณาให้ความสนใจการเรียนการสอนของ วทร.  โดยเดินทางมาร่วมฟังการบรรยายวิชาประวัติสงครามทางเรือ กับ นศ.วทร.รุ่นที่ 50 ณ ห้องเรียน วทร. เมื่อ 20 มิ.ย.61 และ ยังมีกำหนดจะเข้าร่วมอภิปรายกับ นักศึกษา วทร. ในห้องสัมมนา ในวันต่อ ๆไปด้วย ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปสรุปและเยี่ยมชม กกล.บูรพา จว.สระแก้ว เมื่อ 6 มิ.ย.61ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมกิจการ บ.โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด เมื่อ 24 พ.ค.61ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชม กองบิน 7 จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อ 4 พ.ค.61ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุป “ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.ภูเก็ต. โดย นาย ถาวรวัฒน์ คงแก้ว รอง ผวจ.ภูเก็ต เมื่อ 2 พ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ฐท.พง. เมื่อ 1 พ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชวิน  เวียงวิเศษ รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๕๐ เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ท่าเรือทับละมุ เมื่อ 1 พ.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป การท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี ร.ท.สัมพันธ์  ขรุทรานนท์ รอง ผอ.ทอท.ภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุง ให้การต้อนรับ เมื่อ 30 เม.ย.61 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปจาก พ.อ.PELLISTRANDI ในหัวข้อ การบริหารการศึกษาของอิกอร์มิลิแตร์ และในโอกาสนี้ น.อ.วชิรพร  วงศ์นครสว่าง รอง เสธ.ยศ.ทร.ได้บรรยายสรุปเรื่อง Thailand ‘s strategy Under 2 Rising Maritime Powers ณ ศูนย์ศึกษาทางทหารชั้นสูง (อิกอร์ มิลิแตร์) กรุงปารีส ฝรั่งเศส เมื่อ 26 มี.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ n 
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร.นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป วทร.รัสเซีย โดยมี RADM.Kapnob Alexander รอง ผบ.วทร.รัสเซีย ให้การต้อนรับ เมื่อ 23 มี.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมคำนับ นาย พจน์ หาญพล อุปทูต ณ กรุงมอสโก เมื่อ 20 มี.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร.นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป โรงเรียนเสนาธิการทหารเยอรมัน เมื่อ 20 มี.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ

พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมคำนับ นาย ธนา   เวสโกสิทธิ์ ออท.โรม และฟังบรรยายสรุป ณ สอท.โรม เมื่อ 19 มี.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.หัวหน้าคณะอาจารย์ วทร.ฯและ ฝวก.ฯ ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ MIKASA YOKOSUKA ในโอกาสนี้ ผอ.พิพิธภัณฑ์ฯ ได้บรรยายการรบในสงครามญี่ปุ่น-รัสเซีย โดยเรือ MIKASA ภายใต้การบัญชาการของ นายพลโตโจ ซึ่งได้รับชัยชนะเหนือรัสเซีย เมื่อ 22 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.หัวหน้าคณะอาจารย์ วทร.ฯ และ ฝวก.ฯ ดูงาน ณ วทร.ญี่ปุ่น โดยมี พล.ร.ต.ฮาตะโนะ ชุนอิจิ รอง ผบ.วทร.ญี่ปุ่น( JMSDF Command and Staff College )ให้การต้อนรับ เมื่อ 20 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.ให้การต้อนรับ CAPT.Jean-René DEGANS ผู้แทน ทร.ฝรั่งเศสจาก The Information Fusion Centre Singapore และ Lt.Col.Nadia Piercy
ผชท.ทหารฝ่ายศึกษาประจำประเทศไทย ในโอกาสบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นทางทะเล แก่นักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ณ ห้องประชุม 504 เมื่อ 15 ก.พ.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุป กองบิน 1 และชมสาธิตปฏิบัติการทางอากาศ ณ บน.1 จว.นครราชสีมา เมื่อ
เมื่อ 12 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จว.นครราชสีมา เมื่อ
12 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 วางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย และฟังบรรยายสรุป ทภ.2 จว.นครราชสีมา เมื่อ 11 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการบริษัทโรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย ประเทศไทย จว.นครราชสีมา เมื่อ
11 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุปภารกิจและชมสาธิตการปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง นรข.เขตหนองคาย เมื่อ 10 ม.ค.61ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปกิจการ บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด จว.ขอนแก่น เมื่อ 9 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ฟังบรรยายสรุป MAEKONG INSTITUTE โดย ดร.วัชรัศมิ์  ลีละวัฒน์ ผอ.สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง จว.ขอนแก่น เมื่อ 9 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปกิจการของบริษัท SCG จว.สระบุรี เมื่อ 8 ม.ค.61 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ชมการสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์และอำนาจการยิงของเหล่า ป. ประจำปี 2560 ณ พลับพลาสนามยิงปืน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เขาพุโลน จ.ลพบุรี เมื่อ 29 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. เรียนเชิญ วทร.รุ่นต่างๆ ร่วมกิจกรรม "จากพี่เพื่อน้อง" โดยร่วมฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ 27 ธ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
นักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ 1 เพื่อประเมินความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย ณ บริเวณอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 17 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 ฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเยี่ยมชมนิทรรศเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4
ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัล คลิฟบีช พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 15 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ร.ล.แกลง และการสาธิตการประสานการปฏิบัติของเรือและอากาศยาน
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล บริเวณเกาะช้าง จ.ตราด เมื่อ 9 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชวิน  เวียงวิเศษ รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จ.ระยอง โดยมี คุณรัฐพล  อุณากัณฑ์พร ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ให้การต้อนรับ เมื่อ 7 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชวิน  เวียงวิเศษ รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี เมื่อ 7 พ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศฝภ.นทพ.) 
จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ 6 พ.ย.60ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 50 เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จ.ระยอง โดยมี พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล คระกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้การต้อนรับ เมื่อ 6 พ.ย.60ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.นำนักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๕๐ ไปปฐมนิเทศนอกสถานที่ เพื่อสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม เมื่อ ๓๐ ต.ค. – ๑ พ.ย.๖๐ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๕๐ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๘ หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๖๘ และหลักสูตรทั่วไปรุ่นที่ ๔๑ ณ ห้องประชุมบริพัตร เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๕๐ ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในพื้นที่ ยศ.ทร. เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายแก่ นักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๕๐ ในโอกาสที่นักศึกษารายงานตัวเข้ารับการศึกษา เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๐ ณ ห้อง ๕๐๔ อาคาร สรส. ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.อ.ทวีชัย  บุญอนันต์  ปธ.คปษ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ ๔๙ หลักสูตร รร.สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๗ หลักสูตรพรรคกลินรุ่นที่ ๔๒ และหลักสูตรเพิ่มวิชารุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องบริพัตร อาคาร สรส. เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงส์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพิ่มเติมตามระเบียบวิทยาลัยการทัพเรือ และมอบใบแสดงผลการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๙ ณ ห้อง ๕๐๔ ชั้น ๕ อาคาร สรส. เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ
นักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๙ ร่วมกิจกรรมแถลงยุทธศาสตร์ชาติ – ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์  สโมสร ทบ. เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๐ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๔๙ ฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการบริษัทมาร์ซัน และ เยี่ยมชมอู่เรือฯ และเทคโนโลยีการสร้างและซ่อมเรือ ณ บริษัทมาร์ซัน จำกัด จ.สมุทรปราการ เมื่อ ๑๐ ส.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ
วทร.ยศ.ทร.ร่วมกิจกรรมนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. ณ ห้องบริพัตร อาคาร สรส.ยศ.ทร. เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๔๙ ฟังบรรยายสรุป ณ บก.ทท. โดยมี พล.อ.พรพิพัฒน์  เบญญศรี รอง เสธ.ทหาร กรุณาให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ  
นักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๔๙ ร่วมกิจกรรม กีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬา รร.นร. เมื่อ ๖ ก.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๔๙ ร่วมกิจกรรม สัมมนาทางวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ (สถานการร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศไทย) ณ หอประชุม ทอ. เมื่อ ๕ ก.ค.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 49 ฟังการบรรยายสรุป “ยุทธศาสตร์การบริหารและผลิตน้ำประปาเพื่อความมั่นคงของชาติ” ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำบางเขน เมื่อ 26 มิ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 49 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ 1 มิ.ย.60 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 49 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา แก่ นักเรียน โรงเรียน ตชด.เทคนิคมีนบุรีนุสรณ์ 1 อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ 31 พ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๔๙ ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล เมื่อ 30 พ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 49 ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ภารกิจ บน.7 และเยี่ยมชม บ.Grippen 39 C/D และ บ.SABB 340 AEW  ณ บน.7 จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ 29 พ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. และผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 49 ฟังบรรยายสรุป จ.สงขลา โดย นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา และ ภารกิจของ ทรภ.2และสถานการณ์ความมั่นคงที่สำคัญโดย ผบ.ทรภ.2 ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.2 เมื่อ 29 พ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ  
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 49
ฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ การบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ THAI PBS และ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตสื่อโทรทัศน์ เมื่อ 18 พ.ค.60 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๔๙ ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๐ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๔๙ ฟังบรรยายสรุป East- West Economic Corridore โดย นายรณรงค์  นครจินดา รอง ผวจ.มุกดาหาร และความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยนายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร เมื่อ ๒๒ ก.พ.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๔๙ ฟังบรรยายสรุปและชมการสาธิตปฏิบัติการทางเรือตามลำน้ำโขง นรข.เขตนครพนม โดยมี พล.ร.ต.วราห์ แทนขำ ผบ.นรข.ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๐ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๙ ถวายสักการะ พระธาตุพนม จ.นครพนม เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๔๙ เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ เขตเศรษฐกิจและการบริหารชายแดน จ.หนองคาย โดย
นายสุชาติ นพวรรณ ผวจ.หนองคาย เมื่อ ๑๙ ก.พ.๖๐ ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 49 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ.สมุทรปราการ เมื่อ 2 ก.พ.60 ชมภาพบรรยากาศ
นักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ ๔๙ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อประเมินความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย ณ โถงอาคาร สรส. และสนามหน้าอาคาร สรส. เมื่อ ๓ พ.ย.๕๙ ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. นำนักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๙ ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ณ ร.ร.เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน จ.ปราจีนบุรี เมื่อ ๒๖ – ๒๘ ต.ค.๕๙ ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.มอบของที่ระลึกและเงินค่าพาหนะให้แก่ พลฯ วิศรุต ธนากิจพาริชย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสปลดประจำการ ณ บก.วทร.ยศ.ทร. เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๙ ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร  กระเทศ จก.ยศ.ทร. นำข้าราชการ นักศึกษา นายทหารนักเรียน ลูกจ้าง ทหารประจำการและพนักงานราชการ ยศ.ทร. ร่วมพิธีถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ โถงอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๙ ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.ช่อฉัตร  กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ ๔๙ หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ ๗๗ หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๔๙ หลักสูตรพรรคนาวินรุ่นที่ ๖๗ และหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๔๐ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคาร สรส. เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๙ ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.กล่าวต้อนรับนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 49 จากนั้นกองต่างๆ ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องเรียน วทร. เมื่อ 17 ต.ค.59 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร.นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทร.รุ่นที่ 49 สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ ยศ.ทร. และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้นำคณะฯ ถวายสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณหน้า บก.วทร.ยศ.ทร. เมื่อ 17 ต.ค.59 ชมภาพบรรยากาศ
วทร.ยศ.ทร.รับรายงานตัวนักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๙ ณ บก.วทร.ยศ.ทร. จากนั้น น.อ.ประชา สว่างแจ้ง รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. แนะนำ วทร.ยศ.ทร. ณ ห้องเรียน วทร.ยศ.ทร. เมื่อ 13 ต.ค.59 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. มอบของที่ระลึกแก่กำลังพล วทร.ยศ.ทร.ที่ได้รับการโยกย้ายประจำปี ณ หน้า บก.วทร.ยศ.ทร. เมื่อ 29 ก.ย.59 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพิ่มเติมในส่วนของวิทยาลัยการทัพเรือ แก่นักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ ๔๘ ณ ห้องประชุม ๕๐๔ อาคาร สรส. เมื่อ
๒๒ ก.ย.๕๙ ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรฐ จก.ยศ.ทร.กรุณาให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๘ ณ ร.ร.ริเวอร์ไซด์ พาวีเลี่ยน จ.กาญจนบุรี เมื่อ ๑๖ ก.ย.๕๙ ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ประชา  สว่างแจ้ง รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ ๔๘ ที่ได้รับรางวัลประกวดบทความจากราชนาวิกสภา ในรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ ๒ และ ๔ ตามลำดับ ณ ห้องประชุมราชนาวิกสภา เมื่อ ๑๓ ก.ย.๕๙ ชมภาพบรรยากาศ