กองทัพเรือ โดยวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีกำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียด
• รายละเอียดประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรองค์กรเอกชนเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๔ [ ดูรายละเอียด ]
• ใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๔ [ Download ]
• คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ [ ดูรายละเอียด ]

*******หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ที่ **********
น.อ.พีระพล ใบกว้าง ผอ.กศษ.วทร.ยศ.ทร. โทร 02 475 3487 หรือ 08 1903 0811  ผู้ประสานงาน