ฉบับที่ 82

ชื่อผู้เขียน

ชื่อบทความ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

ประวัติเรือดำน้ำของกองทัพเรือ

“ปชส.๑”

การประชาสัมพันธ์กับโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือ

“น.แนวหลัง”

ทำไมกองทัพเรือต้องการเรือดำน้ำไว้ใช้ในราชการ

น.อ.ยุทธนา  อักษรศรี

กรณีศึกษาเรือดำน้ำของราชนาวีไทย

น.ท.พรเทพ  บุญรักษา

เรือดำน้ำจิ๋ว Midget Submarine

ยานรบของลูกนาวีผู้กล้าหาญ

น.อ.สุขสวัสดิ์  สบายใจ

วิวัฒนาการและการพัฒนาเรือดำน้ำ

ในอนาคต กรณี : ระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก

น.ท.โชค  แก้วบุญช่วย

Navantia,s TypeS–80
เรือดำน้ำแบบ
Conventional AIP

(Air Independence Propulsion)

ลำใหม่ของกองทัพเรือสเปน

พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์

จุดกลับของการยุทธในแอตแลนติกเหนือ                                                          

Franz Rohr

ตลาดเรือดำน้ำแบบ Conventional Submarine มุ่งสู่ภูมิภาคตะวันออกไกล

กันตลักษณ์

ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยสำหรับเรือดำน้ำ : ความร่วมมือระดับนานาชาติในมุมมองของ ประเทศรัสเซีย

น.ท.ดร.วิทยา  ปัญญวรญาณ

ทำเนียบจอมยุทธ์

พล.ร.ต.ณ ณรงค์  ทวีวัฒน์

๓ วัน ในเรือดำน้ำ