การจัดหาเรือดำน้ำของประเทศรอบบ้านข้อคิดเห็นและคำแนะนำ submarine@navy.mi.th
 
 

จัดทำโดยแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองบริการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 3651 , 53651