ประวัติศาสตร์ชาวเรือดำน้ำสยาม
ข้อคิดเห็นและคำแนะนำ submarine@navy.mi.th

จัดทำโดยแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองบริการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 3651 , 53651