ศฝท.ยศ.ทร. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 รวมทั้งมอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับหมวดแพทย์และเวชกรรมป้องกัน กบก.ศฝท.ยศ.ทร. สำหรับผู้ป่วย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ชมภาพบรรยากาศ n
ในวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (พื้นที่ กทม. และปริมณฑล) จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาคสนาม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 66 ณ อาคารพลศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ชมภาพบรรยากาศ
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ศฝท.ยศ.ทร.จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566 ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ผลการปฏิบัติได้รับโลหิตรวม 9,000 ยูนิต
ชมภาพบรรยากาศ
ใน 23 ส.ค.65 น.อ.นพดล บงกชกาญจน์ รอง เสธ.ยศ.ทร. กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม" โดยมี น.ท.พีรสุทธิ์ วัชรกรณ์ฐากูร หน.วิชาการ กอศ.ยศ.ทร. และ ว่าที่ น.ต.ฉัตรชัย หนูชัยแก้ว อศจ.แผนกอบรมศีลธรรม กอศ.ยศ.ทร. เป็นวิทยากรในการสัมมนา ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร.ชมภาพบรรยากาศ  
ในวันศุกร์ ที่ 19 ส.ค.65 ระหว่างเวลา 0900 - 1600 คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ได้เตรียมการและจัดคนร่วมงาน ทั้ง วิทยากร นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล แฟนซีดริล ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ชมภาพบรรยากาศ  
ใน 20 ก.ค.65 น.อ.นพดล บงกชกาญจน์ รอง เสธ.ยศ.ทร. กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มองโลกในแง่ดี ชีวีเป็นสุข ทุกข์ห่างไกล โดยมี น.อ.ผดุง แปงการิยา รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทร. เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชมภาพบรรยากาศ  
ในวันพุธที่ 1 มิ.ย.65 ยศ.ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.65 ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พร. โดยจัดกำลังพลจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 นาย ได้รับโลหิตยอดรวม 10,350 ยูนิต ชมภาพบรรยากาศ  
ในวันพุธที่ 18 พ.ค.65 ยศ.ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันอาภากร 19 พ.ค.65 ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยจัดกำลังพลจาก ศฝท.ยศ.ทร.(เพื่อพลาง) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 นาย ได้รับโลหิตยอดรวม 13,500 ยูนิต ชมภาพบรรยากาศ  
ในวันที่ 4 พ.ค.65 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. จัดกำลังพลจำนวน 40 นาย ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะชายทะเล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 ณ บริเวณชายหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ  
ในวันที่ 3 พ.ค.65 อ.สัตหีบ เชิญหน่วยงานในพื้นที่ อ.สัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาพื้นที่ อ.สัตหีบ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.65 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี ว่าที่ พ.ต.ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานฯ ในการนี้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 นาย ชมภาพบรรยากาศ  
ในวันที่ 29 เม.ย.65 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เม.ย.65 ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 นาย ได้รับโลหิตยอดรวม 13,500 ยูนิต ชมภาพบรรยากาศ  
ยศ.ทร. ร่วมกับ ขส.ทร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา ในโครงการ "คลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี " พัฒนาพื้นที่คลองวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชนในพื้นที่ เมื่อ 19 ม.ค.65 ชมภาพบรรยากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เมื่อ 13 ธ.ค.64 ชมภาพบรรยากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 11 และเทศบาลตำบลศาลายา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 เมื่อ 18 พ.ย.64 ชมภาพบรรยากาศ  
รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.ให้การรับรองการเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.รร.สธ.ยศ.ทร. จาก พล.จ.Samsul Rizal bin Musa ผชท.ทหาร มาเลเซีย/กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 10 ส.ค.64 เวลา 1330 ณ ห้องรับรอง 114 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ชมภาพบรรยากาศ  
ในระหว่างวันที่ 13 - 14 ก.ค 64 ยศ.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในหน่วยงาน และพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.64 ชมภาพบรรยากาศ
ยศ.ทร.จัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ สนับสนุน รพ.พุทธมณฑล ในการจัดเตรียม รพ.สนามแห่งที่ 5 ของ จว.นครปฐม ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร พุทธมณฑล เมื่อ 12 ก.ค.64 ชมภาพบรรยากาศ
ใน 7 ก.ค.64 น.อ.นพดล บงกชกาญจน์ รอง เสธ.ยศ.ทร. ผู้แทน จก.ยศ.ทร. ร่วมกับ นางสาว สลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล สมาคมภริยาทหารเรือ และกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ ในการมอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม ถุงยังชีพ และเจลล้างมือพระราชทาน ให้กับกำนัน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบต.ศาลายา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ ตามโครงการ“กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจ ต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม ชมภาพบรรยากาศ
ในวันที่ 5 ก.ค.64 น.อ.รศ. นเรศ เพ็ชรนิน รอง เสธ.ยศ.ทร. ผู้แทน จก.ยศ.ทร. ร่วมกับ นางสาว สลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล และกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ ในการมอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม และเจลล้างมือพระราชทาน ให้กับกำนัน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.ศาลายา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ ตามโครงการ“กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจ ต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จว.นครปฐม ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ประสิทธิ์ ตันเจริญ ผอ.กปศ.ยศ.ทร. เป็นผู้แทน ยศ.ทร. จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา ของเล่น จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมทั้งมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชน จำนวน 2 แห่งได้แก่ บ้านเลี้ยงเด็กเร่ร่อน (บ้านครูมุ้ย)อ.พระประแดง และ บ้านเด็กโสสะ อ.บางปู จว.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา การฟื้นฟูและดูแลเยาวชนที่ยังขาดโอกาส เมื่อ 11 มิ.ย. 64 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ต. พิเศษ ขันแข็ง ผบ.วทร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับและรับเยี่ยมคำนับจาก พล.จ. SAMSUL RIZAL BIN MUSAผชท.ทหารมาเลเซีย/กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง จก.ยศ.ทร. อาคาร สรส.ยศ.ทร. เมื่อ 1 มิ.ย. 64 ชมภาพบรรยากาศ
ยศ.ทร.จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันจักรี ณ ดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เมื่อ 6 เม.ย.64 ชมภาพบรรยากาศ
ยศ.ทร.จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาตามแผนแม่บทบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน ณ วัดเสน่หาพระอารามหลวง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มี.ค.64 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ปริญญา เจริญยิ่ง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา หลักสูตรนักเรียนพันจ่า ประจำปี งป.64 ณ โรงเรียนพันจ่า (พื้นที่สัตหีบ) ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ
ยศ.ทร.จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการ เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ณ ศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เมื่อ 8 มี.ค.64 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ปริญญา เจริญยิ่ง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย นร.บังคับบัญชา หลักสูตร นพจ.1/64 พุทธมณฑล ณ.ห้องเรียนรวม รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อ 3 มี.ค.64 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมนักเรียนหลักสูตร นพจ. ประจำปี งป.64 รุ่นที่ 1 โดยมี น.อ.ปริญญา เจริญยิ่ง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. พร้อมด้วยกำลังพลโรงเรียนพันจ่า และคณะนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 1 มี.ค.64 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ปริญญา เจริญยิ่ง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/64 ระหว่าง วันที่ 21 ม.ค. - 25 มี.ค.64 ณ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เมื่อ 22 ม.ค.64 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.สมศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/64 พื้นที่สัตหีบ ระหว่างวันที่ 21 ม.ค.- 25 มี.ค.64 ณ ห้องเรียนรวม อาคารกองบังคับการโรงเรียนพันจ่าพื้นที่สัตหีบ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ปริญญา เจริญยิ่ง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน พื้นที่พุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องเรียนรวม อาคาร บก.รร.พจ.ยศ.ทร. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เมื่อ 29 ธ.ค.63 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.สมศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคาร บก.รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ 29 ธ.ค.63 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ปริญญา เจริญยิ่ง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมกับกำลังพลโรงเรียนพันจ่า และ นักเรียนหลักสูตรพันจ่านักเรียน ประจำปี งป.64 พื้นที่พุทธมณฑล ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน พื้นที่ จว.เพชรบุรี และ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.นพดล บงกชกาญจน์ รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงเบื้องต้น ณ ห้องอินทรธนู รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อ 26 พ.ย.63 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ปริญญา เจริญยิ่ง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสูตรพันจ่านักเรียนประจำปี งป.64 ณ โรงเรียนพันจ่า (พื้นที่พุทธมณฑล) ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.สมศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสูตรพันจ่านักเรียนประจำปี งป.64 ณ โรงเรียนพันจ่า (พื้นที่สัตหีบ) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ
ยศ.ทร. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กำลังพลของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจำปี งป.63 เมื่อ 15 - 16 ก.ย.63 ณ อาคารพลศึกษา ยศ.ทร. และ บริเวณสนามหน้าอาคาร สรส. โดยมีวิทยากรจาก พร. เป็นผู้ให้การแนะนำการทดสอบ ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชัย เกตุวัฒนกิจ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.63 ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสาทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชัย เกตุวัฒนกิจ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธาน พิธีประดับป้ายเครื่องหมายการบังคับบัญชานักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.63 ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.ชัย เกตุวัฒนกิจ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.63 ณ โรงเรียนพันจ่า (พื้นที่พุทธมณฑล) ยศ.ทร. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.สมศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.63 ณ โรงเรียนพันจ่า (พื้นที่สัตหีบ) ยศ.ทร. ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนรู้ และ วิทยากรบรรยายเรื่องการประเมินภายนอก ตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.นครนายก เมื่อ 14-16 ม.ค.63 ชมภาพบรรยากาศ
น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง รอง เสธ.ยศ.ทร./หน.คณะแนะแนวการศึกษา ทร.ในพื้นที่ภาคใต้และคณะ เข้าแนะแนวการศึกษากองทัพเรือ พื้นที่ภาคใต้ (จว.ชุมพร จว.สุราษฎร์ธานี จว.นครศรีธรรมราช และ จว.กระบี่) ระหว่างวันที่ 20 –24 ม.ค.63 ชมภาพบรรยากาศ