สระว่ายน้ำกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ศาลายา พุทธมณฑล
วันธรรมดาเปิดบริการ เวลา 0700 - 2000
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เช้า เวลา 0700 - 1100 บ่าย เวลา 1300 - 2000
ประกาศชมรมว่ายน้ำกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
                ตามระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการใช้สระว่ายน้ำ พ.ศ.2552 ให้ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ ยศ.ทร. แสดงบัตรสมาชิก พร้อมชำระค่าบริการก่อนใช้สระวายน้ำ ยศ.ทร. ทุกครั้ง และต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
                ขอสมัครเป็นสมาชิกสระว่ายน้ำได้ที่สระว่ายน้ำ ยศ.ทร. โทร 0 2475 3708 ทร.53708 หรือ 081 409 3408 ตั้งแต่ 15 ก.พ.57 เป็นต้นไป
ค่าบริการสระว่ายน้ำ
บุคคลทั่วไป 50 บาท เด็ก 40 บาท
เด็ก (ความสูงต่ำกว่า 130 ซม.) 20 บาท
ข้าราชการ ทหารกองประจำการ
ลูกจ้างประจำการ และพนักงานราชการ
สังกัด ยศ.ทร.20 บาท ครอบครัว 20 บาท
อัตราค่าสมาชิกรายปี (บุคคลทั่วไป)
- ผู้ใหญ่ 1000 บาท  /ปี เด็ก 500 บาท/ปี
- ค่าใช้บริการ 20 บาท  /ปี เด็ก 20 บาท/ปี