ภารกิจกองกำลังพลและธุรการ

              กองกำลังพลและธุรการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการกำลังพล การธุรการและการรักษาความปลอดภัย และกฏหมาย

การจัดหน่วย

กองกำลังพลและธุรการ แบ่งการจัดหน่วยออกเป็นดังนี้

แผนกธุรการ มีหน้าที่

แผนกกำลังพล มีหน้าที่ วางแผน อำนวนการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการกำลังพล

แผนกทะเบียนและประวัติ มีหน้าที่

แผนกศึกษา มีหน้าที่ วางแผน อำนวนการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาให้กับกำลังพลภายในหน่วย

แผนกพระธรรมนูญ มีหน้าที่