กำลังพลโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ


กองบัญชาการ กองการปกครอง กองการศึกษา ช่วยราชการพล.ร.ต.สิทธิชัย   ต่างใจ
ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
 

น.อ.อุดมศักดิ์   ผาสุข
รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
 
น.อ.รศ.นเรศ เพ็ชรนิล

รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.