กำลังพลศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

กองบัญชาการ
กองการจำลองยุทธ์
[แผนกเครื่องฝึกจำลองยุทธ |แผนกซ่อมบำรุง|แผนกควบคุมการฝึก]
 
1wuttikorn
น.อ. ณัฐพงศ์ ปานโสภณ
ผู้อำนวยการ 1
 
  1
น.อ. ปริญญา เจริญยิ่ง
รองผู้อำนวยการ

 
1
ร.ต. ธรรมสถิต ทองคล้ำ

ประจำ กจล.ศยร.ยศ.ทร.
1
พ.จ.อ.บุญเชาว์ บัวเผื่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
จ.อ.สมศักดิ์ เคลือพลับ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
     


 
   
1

1

1

1

1แผนปฏิบัติราชการปี งป.56

  • กองบัญชาการ
  • กองศึกษายุทธศาสตร์
  • กองศึกษาการสงครามทางเรือ
  • กองการจำลองยุทธ์
 
Created design by Dataprocess: