นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ

กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 67

14 ก.พ.67 รอง จก.ยศ.ทร.(สายงานการศึกษา) และ หน.คณะทำงานตรวจเยี่ยมฯ มอบหมายให้ น.อ.อาคม สุขตระกูล ผอ.กปภ.ยศ.ทร. เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.พธ.พธ.ทร. [Click ภาพบรรยากาศ ]

กิจกรรมที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 66)